Merike Ojasson • 9. november 2000 kell 22:00

Keskfraktsioon: Eestist väljaviidav kasum tulumaksu alla

Eelnõu esitanud Olev Raju arvates hoiaks riik väljaminevat kasumit maksustades aastas kokku 700?800 miljonit krooni. Raju sõnul on praegu olukord, kus Eestis on ettevõtete kasum sisuliselt maksuvaba, mõningad väiksed erandid välja arvatud. ?Tehti see eelnõu (sellest aastast kehtiv tulumaksu seadus ? toim.) selleks, et soodustada investeeringuid Eesti majandusse. Praktikas tuli välja midagi muud. See raha viiakse massiliselt Eestist välja ja kasutatakse Soome, Rootsi, Saksa jt majanduste arendamiseks. Sisseantav eelnõu maksustaks tulumaksuga selle osa, mida ei reinvesteerita Eestisse,? ütles Raju riigikogu ees esinedes.

?Paistab, et Tartu Ülikooli professor Olev Raju, kes eelnõu esitas, peab kõiki reegleid rikkuma. Eelnõu on tehniliselt rumal, sest on pandud füüsilisest isikust ettevõtja peatüki juurde, ja sisuliselt rumal, sest majanduslik printsiip on see, et kui takistame kapitali väljavoolu, kannatab ka sissevool. See on arengumaa tunnustega eelnõu. Teame ju, et Euroopa Liidu alustalaks on just kapitali vaba liikumine,? kommenteeris riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi. Ligi esimene kommentaar kuuldud eelnõule oli, et tegemist on Olev Raju järjekordse naljaga.

KMPG Estonia maksukonsultandi Priit Möldre sõnul ei ole väide, et välismaale viidav kasum ei ole tulumaksustatud, korrektne. ?Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt peab ettevõte maksma tulumaksu mitteresidendile makstavatelt dividendidelt. Kui välismaale makstakse näiteks tuhat krooni dividendi, siis ettevõte peab selle pealt maksma tulumaksu 351 krooni,? ütles Möldre.

Tartu Ülikooli riigirahanduse ja majanduse õppejõu Uno Silbergi hinnangul võib eelnõu majanduslikuks põhjenduseks olla see, et välisinvesteeringud Eestisse vähenevad pidevalt ja on vaja leida uusi võimalusi, kuidas investeeringuid suurendada. Tema väitel on mõne aasta pärast olulised erastamisinvesteeringud kohaliku turu jagamise ja ümberjagamise pärast tehtud ning välisinvesteeringud vähenevad veelgi.

?Poliitilise tagapõhjana võib keskfraktsiooni esitatud eelnõus aimata soovi näidata koht kätte koalitsioonipoliitikutele, kes teostasid ettevõtluse tasemel samasugust printsiipi, et maksustada ettevõttest väljaviidav kasum. Keskfraktsioon on sama põhimõtet kogu Eesti peale laiendanud,? kommenteeris Silberg. ?Majandusteooria väidab, et optimaalne on selline maksupoliitika ja maksusüsteem, mis vastab ühiskonna enamuse arusaamisele õiglusest ja ebaõiglusest. Ehk teisisõnu öeldes ? poliitika otsustab kõik.?

Hetkel kuum