Ervin Soon • 9. november 2000 kell 14:40

Riigikontroll näeb riigieelarve projektis ohte

Riigikontroll juhib tähelepanu 2001. aasta riigieelarve vastuvõtmisel tekkida võivatele ohtudele ning esitab riigikogule ja valitsusele soovitusi riigi eelarveprotsessi täiustamiseks tulevikus.

Sellel aastal rakendas valitsus eelarve koostamisel põhimõtteid, mis on paljuski erinevad varasematel aastatel kasutatud kasvule orienteeritud eelarvestamise põhimõtetest, teatas Riigikontrolli pressiteenistus.

Riigikontroll tõi välja tõsisemad probleemid nii eelarveprotsessi kui ka selle tulemuse - eelarve eelnõu - tasemel.

Ühe peamise probleemina nimetab riigikontroll asjaolu, et praegu, mil kulupõhisest eelarvestamisest on osaliselt loobutud, ent tulemusjuhtimist toetav eelarvestamine veel ei toimi, võib tekkida olukord, kus riigisektoril ei ole kontrollimehhanismi ega motivatsiooni kulude piiramiseks. Samuti tuuakse välja, et riigikogul on otsustusvõimalus vaid riigieelarve kulude mahu üle, kuid seda, mida täidesaatev võim tegelikult kulutustega ette võtab, ta ei otsusta ja paljudel juhtudel ka ei tea.

Riigikontroll soovitab valitsusel võtta asutuste tulemuste määratlemise ja eesmärkide püstitamise sidumine eelarvevahenditega oma erilise tähelepanu ja juhendamise alla.

Rahandusministeerium teatas riigikontrollile, et on valmis jätkama tulemus- ja tegevuspõhise riigieelarve juurutamist. Sel aastal ei olnud veel küllaldaselt teadmisi tegevuste maksumuse hindamisest ega kogemust tulemusjuhtimissüsteemi rakendamisel.

Hetkel kuum