10. november 2000 kell 11:43

Tartus väheneb linnaametnike arv

Tartu linnavolikogu rahanduskomisjon kiitis heaks linna omavalitsuse ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärade ja -tingimuste kinnitamise eelnõu, teatas linnavolikogu pressiesindaja Aune Rumm.

Suurema uuendusena luuakse linnavalitsuse kantselei juurde sisekontrolliteenistus,

kuhu koondatatakse seni rahandusosakonna alla kuulunud revidendid. Teenistuse loomisega loodetakse tõhustada finants- ja juhtimisinfo usaldusväärsuse ja õigsuse kontrollimist.

Uue aasta algusest peaks volikogu ja linnavalitsuse struktuuris olema ametikohtade üldarv 297,5 (võrdluseks - 1998. aasta algul oli ametikohti 315), järgmise aasta aprilliks kaob veel üks ametikoht.

Ühtlasi muudetakse üldisest riigiteenistujate palgareformist lähtuvalt paindlikumaks teenistujate palgamäärad ja -tingimused. Seniste palgaastmete asemel määratakse igale palgagrupile kuupalgamäära miinimum ja maksimum.

Hetkel kuum