Kaivo Kopli • 16. november 2000 kell 7:57

Maa soodustingimustel erastamine pikenes 13 kuu võrra

Riigikogu võttis vastu korteriomandiseaduse ja elamureformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse, millega pikeneb soodustingimustel eluaseme aluse maa erastamise tähtaeg kuni 2002. aasta alguseni.

Korteriomanikud saavad seega 13 kuu pikkuse ajapikenduse maa erastamiseks, kusjuures selleks ajaks jääb kehtima ka 1993. aasta hinnakiri. Kui seadusi poleks muudetud, oleks alates detsembrist hakanud kehtima 1997. aasta hinnad, mis on mõistagi kõrgemad.

Eluruumide erastamise seadust täiendati paragrahvidega, mis sätestavad korteriomandi tekkimise erastamisel, korteriomandi kinnistamise,

korteriomandi tekke elamuühistule kuuluvas elamus, elamuühistust eraldumise korra. Poolt oli 63 riigikogu liiget.

Korteriomandiseadusega reguleeritakse korteriomandit kui asjaõigust, korteriomandi valitsemisega seotud küsimusi ja korterihoonestusõigust, sätestatakse korteriomaniku kohustused. Selle poolt oli 67 riigikogu liiget.

Hetkel kuum