27. november 2000 kell 22:00

Eesti majandus üks maailma vabamaid

Varajane vabaturu ja kapitalistliku algatuse juurutamine Eestis peale iseseisvumise saavutamist N. Liidust toodab tähelepanuväärseid tulemusi eestimaalastele. Järsk kannapööre Nõukogude süsteemist ja majanduspoliitika, mida viisid edasi Mart Laar, Siim Kallas ja teised, viis Eesti kiiresti turumajandusse.

See suund asendas õnnestunult sotsialistliku kollektivismi individualismiga, klassideta ühiskonna võrdsuse võimaluste võrdsusega; regulatsiooni deregulatsiooniga; motiveerimatuse motiveeritusega; bürokraadid ettevõtjatega; riski vältimise riski võtmisega. Kuigi alguses valulik, on majanduse struktuuri kiire muutmine ja eemaldumine käsumajandusest nüüdseks hakanud dividende maksma.

Hiljuti avaldatud Wall Street Journali ja Heritage Foundationi iga-aastases ülemaailmses majandusliku vabaduse hinnangus on Eesti majanduslik edu taas esile tõstetud. Kõige tähelepanuväärsem on, et Eesti oma 14. kohaga on majandusvabaduse pingereas peajagu ees kõigist naabritest.

Kui loovad inimesed ja ettevõtjad saavad teha oma tööd ilma liigse riigi sekkumiseta, riikliku regulatsioonita ja ülemäärase maksukoormuseta, on inimesed motiveeritud looma lisaväärtust, millest saab osa kogu ühiskond. Kui aga ühiskonna parimad ja helgemad pead on motivatsioonita ja koormatud ülemääraste maksude ja reeglite rägastikuga, kannatab kogu maa heaolu. Nt USAs (3. kohal) domineerivad väärtushinnangud ja motivatsioon võimaldavad Bill Gatesi taoliste esiletõusu. Luuakse tuhandeid uusi tootmisharusid ja miljoneid uusi töökohti erasektoris.

Vastandina, Prantsusmaal (39. kohal koos Peruu ja Trinidadiga) ei ole Bill Gates?e, on loodud väga vähe uusi töökohti ja kogu majandus kipub lonkama.

Eesti prominentne järjestus majandusliku vabaduse indeksis kinnitab, et Eesti on valinud õige majanduspoliitika. See suund, lisaks liberaalsele turumajandusele, hõlmab fundamentaalseid isikuvabaduse väärtusi. Kuna kõik siin maamunal tuleb tööga luua, muutuvad individuaalne tootlikkus ja loovus põhilisteks rahvuslikeks väärtusteks. Liigselt reguleeritud ja maksustatud süsteem aga surub alla tootlikkust ja loovust kogu ühiskonna kahjuks.

Eestimaalased on saavutanud tunnustatud majanduslikke tulemusi ja heaolu vaid üheksa aastaga. Tuleb püsida valitud teel ja jätkata praegust suunda, kus riigil on piiratud regulatiivne roll ja maksud pole liiga kõrged, mis aitavad tagada üksikisiku vabadusi ja motiveeritust.

Artiklis väljendatu on autori isiklik arvamus

Hetkel kuum