27. november 2000 kell 22:00

Patendivolinik abistab ja korraldab

Kaubamärkide õiguskaitsega on tihedalt seotud patendivolinikud, tavaliselt insenerid, harvem juristid või ka majandusteadlased, kes on saanud eriettevalmistuse patendiinstituudis või erikursustel ning sooritanud vastava eksami.

Kaubamärgi registreerimisel ning edasisel kaitsmisel võib tekkida keerulisi probleeme ja vaidlusi kaubamärgiekspertiisis, tööstusomandi apellatsioonikomisjonis või kohtus, mispuhul on ettevõtjal otstarbekas kaasata patendivolinik.

Patendivolinik abistab taotlejat ka juhul, kui on tegemist kaubamärkide kasutamisega seonduva kõlvatu konkurentsi või võltsimisega. Selliseid juhtumeid esineb Eesti praktikas hulgaliselt, mida tõendab asjaolu, et tollilaod on täis konfiskeeritud Adidase, Reeboki, Christian Diori, Hugo Bossi ja teiste maailmakuulsate kaubamärkidega tähistatud võltskaupu.

Kaubamärgi taotlemisel toimub kaupade ja teenuste täpne määratlemine ja klassifitseerimine üldjuhul koostöös patendivolinikuga, kes nõustab taotlejat vastavatest patendiameti nõuetest. Ka rahvusvahelise kaitse taotlemisel on patendivolinik nõustajaks, selgitades koos taotlejaga välja taotleja jaoks otstarbekaima, odavaima ja kiireima lahenduse.

Kui kaubamärgina registreeritav tähis on juba välja töötatud ning teatakse ka, millises valdkonnas kaitset soovitakse, on ajakulu taotleja jaoks minimaalne. Vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks tuleb taotlejal täita ainult volikiri ning edastada taotlust puudutav informatsioon patendivolinikule, ülejäänu on juba patendivoliniku töö.

Autor: Raivo Koitel

Hetkel kuum