10. detsember 2000 kell 22:00

Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava

Avaliku Sõna Nõukogu otsus 22. novembrist 2000.

Avaliku Sõna Nõukogu arutas keskkonnaminister Heiki Kranichi kaebust Äripäeva kirjutiste ?Ministri erahuvid süvasadamal risti ees? (Inno Tähismaa, 30.10. 2000) ja ?Undvast sai minister Kranichi lendva? (juhtkiri, 01.11. 2000) kohta.

Ministri sõnul on kirjutises tema kohta avaldatud laimu: tal ei ole ärilisi seoseid ega huve Saaremaa süvasadama suhtes. Äripäeva uudistetoimetuse juht Raimo Ülavere selgitab vastuse ASNi järelepärimisele, et väited ministri huvide kohta pärinevad usaldusväärsetelt ja kompetentsetelt allikatelt.

ASN asus seisukohale, et Äripäev ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Minister on vaieldamatult kõnealuses teemavallas avaliku elu tegelane, kelle tegevuse suhtes on tavalisest suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud. Kirjutises on arvestatud ka ministri seisukohtadega. ASNi hinnangul on Äripäeva allikad olnud mitu autoriteetset allikat, kelle antud infos ei ole toimetusel põhjust kahelda. Samas ei ole minister oma kaebuses ümber lükanud konkreetseid faktiväiteid. Samuti olnuks ministril võimalike faktivigade parandamiseks õigeim taotleda toimetuselt vastulauset. Minister seda teinud ei ole. ASNil puuduvad protsessuaalsed võimalused faktiväidete õigsuse kontrollimiseks.

Hetkel kuum