FIE-l vaid kassapõhine tuluarvestus

Külli Külm 26. veebruar 2001, 00:00

Erinevalt eelmisest aastast on füüsilisest isikust ettevõtja kohustatud esitama tuludeklaratsiooni ka juhul, kui tema 2000. aastal ettevõtlusest saadud tulu oli alla 9600 krooni (maksuvaba tulu).

Residendist füüsilisest isikust ettevõtja täidab tuludeklaratsiooni vormi E. Ettevõtlustulu võib hõlmata ka rendi-(üüri-) ja litsentsitasusid (varem ei loetud ettevõtluseks vara rentimist ilma rendileandja poolse hooldus- ja remondikohustuseta). Siinjuures tuleb rõhutada, et ettevõtluseks ei loeta väärtpaberite võõrandamist.

Uue tulumaksuseaduse kohaselt toimub ettevõtlustulu ning sellest tehtavate mahaarvamiste arvestamine kassapõhiselt. Nimetatud meetod kehtib ka tekkepõhist raamatupidamist kasutavate füüsilisest isikust ettevõtjate puhul. Tulud/kulud võetakse arvesse maksustamisperioodil, mille kestel tulud laekusid või kulutused tehti. Tulud ja kulud kajastatakse koos käibemaksuga.

Tuludeklaratsiooni vormi E real 1 näidatakse kõik 2000. aastal (maksustamisperioodil) saadud ettevõtlustulud, kusjuures tulu viiakse tululiikide lõikes lahku. Siinjuures juhin tähelepanu mõningatele asjaoludele (puudutab kasu vara võõrandamise arvestamist):

 • Vara võõrandamise korral, mille soetamismaksumuse on FIE oma ettevõtlustulust maha arvanud, loetakse vara müügihind ettevõtlustuluks, mis näidatakse vormi E real ?kasu vara võõrandamisest? (TMS § 37 lg 2).
 • Juhul, kui maksumaksja on kuni 31.12.1999. a kehtinud TMS alusel arvanud oma ettevõtlustulust maha põhivara maksuamortisatsiooni, vähendatakse ettevõtlustulule lisatava kasu arvestamisel võõrandatava põhivara soetustmaksumust selle maksuamortisatsiooni võrra (TMS § 38 lg 3).
 • Vara isiklikku tarbimisse võtmisel (nii ettevõtluse ajal kui ka lõpetamisel) lisatakse selle vara turuhind või maksuamortisatsiooni võrra vähendatud soetusmaksumus ettevõtlustulule, mis näidatakse vormi E real ?kasu vara isiklikku tarbimisse võtmisel?.
 • Sarnaselt eelmisele aastale liidetakse ka 2000. aasta tuludeklaratsioonis ettevõtlustulule kuni 31.12.1999 kehtinud TMS § 18.1. alusel tehtud mahaarvamised, kui põhivara võõrandati või võeti isiklikku tarbimisse kahe aasta jooksul pärast vara soetamist, parendamist või täiendamist.

Real 2 näidatakse kõik 2000. aastal tehtud ettevõtlusega seotud kulud, kusjuures kulud viiakse kululiikide lõikes lahku. Äriregistrisse kantud või elukohajärgses maksuameti kohalikus asutuses registreeritud FIE võib ettevõtlustulust maha arvata ettevõtlusega seotud dokumentaalselt tõendatud kulutused (vastasel korral mahaarvamisi teha ei saa ja maksustatakse kogu ettevõtja tulu).

Põhivaralt amortisatsiooni ei arvestata, vaid soetamismaksumus kantakse kohe kuludesse.

Analoogselt eelmise aastaga on ka 2000. aastal FIE omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste realiseerimisest saadud maksuvaba tulu kuni 45 000 krooni. Kuna põllumajandusele on kehtestatud täiendav maksuvabastus, siis peetakse põllumajandusliku ettevõtluse tulude ja kulude arvestust eraldi muu ettevõtluse tulude ja kulude arvestusest.

FIE võib maha arvata ka külaliste või äripartnerite vastuvõtmisel tehtud toitlustamise, majutamise, transpordi ja kultuurilise teenindamisega seotud dokumentaalselt tõendatud kulud, kuid mitte rohkem kui 2% ettevõtlustulust, mida on eelnevalt vähendatud ettevõtlusega seotud kulude ja põllumajandusele kehtestatud maksuvabastuse võrra.

Erinevalt varasematest aastatest on 2000. aasta tuludeklaratsiooni vormile E lisatud ka tabel 1, kus tuuakse eraldi välja kulud, mida ei ole lubatud FIE ettevõtlustulust maha arvata, kuid mida nimetatud isik on teinud 2000. aastal (maksustamisperioodil).

Ka uue TMS alusel on lubatud FIE maksustamisperioodil tuludest suuremate kulude edasikandmine kuni viiele järgnevale maksustamisperioodile (TMS § 35). Edasikantavad kulud võetakse arvele aastate kaupa ja kustutatakse vastavalt tekkimise järjekorrale. Nimetatud kulude edasikandmiseks tuleb täita vormi E lisa 1.

Erinevad on ka maksu tasumise ja tagastamise tähtajad. Üldjuhul peavad üksikisikud tasuma juurdemaksmisele kuuluva maksusumma hiljemalt 1. juuliks 2001, v.a residendist füüsilised isikud, kes said tulu ettevõtlusest või kasu vara võõrandamisest. Neil inimestel tuleb juurdemaksmisele kuuluv summa tasuda 1. oktoobriks 2001. Üldjuhul on maksuamet kohustatud tagastama tuludeklaratsiooni järgi 2000. aastal enammakstud summa tuludeklaratsioonis märgitud pangakontole 1. juuliks 2001. Kui maksumaksja on deklareerinud tulu ettevõtlusest või kasu vara võõrandamisest, tagastatakse enammakstud summa 1. oktoobriks 2001.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

  Vaata kogu kava
  Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
  25. November 2011, 11:11
  Otsi:

  Ava täpsem otsing