Madli Zobel • 16. aprill 2001 kell 15:55

Homne eelinfo

Hansapanga aktsiaemissiooni tähtaeg.

Teede- ja sideministeeriumi esindaja läheb Venemaaga mere- ja sisevete transpordi lepingu teksti arutama ja kooskõlastama.

Konkurentsiamet vs Hansapank kohtuistung Ühinenud Meiereide osas.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja korraldatud seminar Eesti-Ukraina majandussuhetest.

Riigikogu istungil presidendi töökorra seaduse eelnõu teine lugemine. Esimesele lugemisele tulevad tulumaksuseaduse § 11, kütuseaktsiisi seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Valitsuse istungil 'Haldusõiguserikkumiste seadustiku' muutmise seaduse eelnõu, Riigimetsa majandamist korraldavatele isikutele ja riigiasutustele 2001. aastal riigimetsast raiuda lubatud puidu koguste kinnitamine, Eesti Informaatikanõukogu koosseisu muutmine, käibemaksu määra 0% erandkorras rakendamine ja käibemaksu erandkorras tagastamine.

Eesti Energia strateegilise arengu pressikonverents.

Ringhäälingulubade väljaandmise komisjoni istung.

SAMPO aktsionäride koosolek.

Tallinna metsaomanike seltsi teabepäev Sakala keskuses.

Eesti ja Hispaania välisministrite pressikonverents välisministeeriumi pressikeskuses.

Hetkel kuum