Sulev Oll • 19. aprill 2001 kell 8:04

Loetavaim leht on Postimees

Eesti Meediauuringu tulemused kinnitavad regionaalsete lehtede tugevat positsiooni kohalike lugejate seas. Vähemalt ühte piirkondlikku lehte luges I kvartalis 761 000 15-74 aastast eestimaalast. Vähemalt ühte üleriigilist päevalehte luges samal ajal 774 000 eestimaalast.

I kvartalis oli enimloetavaks leheks jätkuvalt Postimees, millele järgnesid pingereas SL Õhtuleht ja tasuta jagatav Linnaleht. Ajakirjadest oli kõrgeimal positsioonil nädalakiri Kroonika. Loetavaima kuukirja positsioon oli Kodukirja käes.

Üldse loevad Eesti 15-74 aastastest elanikest 94% vähemalt ühte Eestis ilmuvat ajalehte ja 84% vähemalt ühte Eestis ilmuvat ajakirja. Mida kõrgem haridus, seda aktiivsemad ajalehe- ja ajakirjalugejad inimesed on.

Eestlased loevad Eestis väljaantavaid trükiväljaanded mõnevõrra rohkem kui mitte-eestlased: ajalehtede lugejaskond on eestlaste seas 97%, mitte-eestlaste seas 88%.

Andmete aluseks on Emori Gallup Media uuringusuuna poolt 24.01 ? 28.03 2001 läbi viidud Eesti Meediauuring. Antud uuringuperioodil küsitleti 1514 Eesti elanikku vanuses 15-74.a.

Hetkel kuum