Merike Ojasson • 7. mai 2001 kell 14:35

Naismõõdukad protestivad ülisuurte palkade vastu

Mõõdukate naiskogu Kadri volikogu teeb erakonna volikogule ja üldkogule ettepaneku kaaluda võimalust maksustada täiendavalt ühiskonna õiglustunnet riivavaid avaliku sektori suurpalku ja lüüa kord majja ülisuurte lahkumiskompensatsioonide edasiseks vältimiseks.

Naiskogu Kadri teeb ettepaneku maksustada tulumaksu kahekordse määraga avaliku sektori töötajate palga see osa, mis ületab neljakordselt Eesti keskmist palka, käsitleda riigiametnike ja riigikogu liikmete osalemist äriühingu nõukogus tööülesannete täitmisena, selle eest lisatasu maksmata, võrdsustada avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu alusel töötavatele isikutele makstavate koondamishüvitiste kord, kehtestada tulumaks eripensionidele ja esindustasudele ning välistada seadusest mittetulenevate koondamishüvitiste maksmine isikutele, kes lahkuvad täielikult või osaliselt riigi- või munitsipaalomandisse kuuluvatest ettevõtetest.

Mõõdukate naiskogu Kadri presidendi Heljo Pikhofi sõnul on vaja kiiresti astuda õiglustundest lähtuvaid samme, et saada üle ühiskonnas tekkinud usalduskriisist.

Hetkel kuum