Kadi Heinsalu • 22. mai 2001 kell 8:43

Maa omandisse jätmise kord muutub

Valitsus otsustas täna muuta oma varasemat määrust 3.septembrist 1996.aastal, mis puudutab maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamist.

Maa riigi omandisse jätmise korra muutmise algatas teede- ja sideministeerium tulenevalt raudteeseaduses ja valitsuse 17.mai 2000 korraldusest ASi Eesti Raudtee raudteeinfrastruktuuri hoonete ja rajatiste aluse ja nende teenindamiseks vajaliku maa riigi omandisse jätmisel.

Kolmanda maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadusega muudeti maareformi seaduse § 31 lõike 1 alapunkti 13, mille järgi maa, mis antakse välisriigi omandisse, valdusse või kasutusse või mille üleandmises on valitsusdelegatsioonid kirjalikult kokku leppinud, jäetakse riigi omandisse.

Seadusesätte sõnastuse põhjal on ainumõeldav, et vastava maa riigi omandisse jätmise otsustaja on valitsus, sest tegemist on poliitilist tähendust omava otsusega.

Hetkel kuum