13. juuni 2001 kell 11:21

Majandusminister Pärnoja tutvub Saaremaa ettevõtetega

Majandusminister Mihkel Pärnoja viibib täna ühepäevasel visiidil Saaremaal. Visiidi käigus külastab minister kohalikke ettevõtteid, tutvub Saaremaal taastuvenergeetika kasutamise võimalustega ja võtab osa arutelust ettevõtluse arendamise ja regionaalpoliitika teemal maavalitsuse, linnavalitsuse ja ettevõtjate esindajatega. Teatab majandusministeerium.

Visiidi eesmärgiks on tutvuda, kuidas on Saaremaal rakendatud erinevaid

ettevõtluse riiklikke toetusmehhanisme ning tutvustada riigi poolseidedasisi samme selles valdkonnas.

Majandusministri Mihkel Pärnoja sõnul peaks riigi poolt ettevõtluse

arendamise eesmärgiks olema jätkusuutliku, sotsiaalselt ja regionaalselttasakaalustatud majanduskasvu saavutamisele kaasa aitamine.

Ministri visiidi kavas on ka avalik loeng 'Kuidas saab riik toetada

ettevõtlust?' TTÜ Kuressaare Kolledzis. Minister tõstatab küsimuse riigiosast ettevõtluse arendamisel ja toetamisel ning toob välja riigipoolsed tegevused antud valdkonnas - ettevõtluse tugistruktuurideväljaarendamise ja ettevõtlusmeetmete väljatöötamise.

Hetkel kuum