Tarand: NATOga liitumine vältimatu

Riigikogu väliskomisjoni esimees Andres Tarand sõidab tuleva nädala hakul Brüsselisse, et esindada Eesti seisukohti seoses Euroopa ühtsete relvajõudude loomisega.

?Eesti seisukoht on selge - peame aktiivselt osalema stabiilsuse loomisel ja kaitsmisel. Meie valmisolek kaitsta Euroopa ühishuve on ka näiteks NATO liikmestaatuse vältimatu eeldus,? ütles Tarand. Väliskomisjoni esimees tunnustas ühtlasi Eesti üksuste aastatepikkust tegevust ÜRO, NATO ja Euroopa Liidu egiidi all läbi viidud rahvusvahelistes rahukaitseoperatsioonides.

Tarand lisas, et suure tõenäosusega antakse kandidaatriikide esindajatele ka ülevaade Euroopa Liidu laienemisprotsessi hetkeseisu kohta.

Tuleval esmaspäeval kogunevad Brüsselisse Euroopa Liidu liikmesmaade parlamentide esimehed, välis- ja kaitsekomisjonide esimehed, et arutada Euroopa julgeolekuküsimusi, sealhulgas ka Euroopa ühtsete relvajõudude loomist ja nende funktsioone.

Kaks päeva vältava nõupidamise peateema on demokraatlik kontroll Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitika üle. Eelinfo kohaselt tuleb kohtumisel arutusele Belgia ettepanek, mille kohaselt luuakse demokraatliku kontrolli tagamiseks Europarlamendi ja ELi liikmesriikide parlamentide esindajatest koosnev ühendkomitee.

Hetkel kuum