Kadi Heinsalu • 29. juuni 2001 kell 11:59

Välisinvestorid nurisevad enim bürokraatia ja konkurentsipoliitika üle

Uuringust Välisinvestor 2000 selgub, et kõige enam peavad välisosalusega ettevõtete juhid arengut takistavateks teguriteks bürokraatiat, sh käibemaksu tagastamist ja tööseadusandlust, ja konkurentsipoliitikat.

Positiivsete muudatustena investeerimiskliimas nimetati sidesüsteemi korrastamist (Telekomi monopoolsuse kadumine), pangandussüsteemi arengut (Sampo ja Merita julge turuletulek on vähendanud Hansapanga mõjuvõimu, samuti poliitilist stabiilsust ja liberaalset majanduskeskkonda.

Investeerimisotsust negatiivses suunas mõjutavad küsitluse põhjal tootmiskulud ja tööjõu kulud ja idaturu perspektiiv, samuti vajaliku tooraine kättesaadavus.

Hetkel kuum