Priit Aimla • 2 august 2001

Suvel kipub keel kuivama?

Suur jumal on suvitaja poole oma leebe palge keeranud ja palub andeks nende pikkade kuude eest, mil ilm on tusa tekitanud! Üldise naudingu lummas on patt millegi üle nuriseda. Aga peab. Meie kiitused kõlavad eesti keeles, meie tegevus toimub aina Eestimaal, kus muu toreda keskel korraldatakse ka keelelaagreid...

Kurvaks ja kurjaks teevad vapustava hooga levivad väärkeelendid. Mis põhjusel on ära unustatud ?mõned?, ?mitmed?, ?paljud? ja ?üksikud?? Üha tihemini lõikab kõrva ?osade? kultus. ?Keelekõrv? on vaata et ainus ajakirjanduse väljund, mis selle moega kaasa ei kõnni.

Osa oleks tobe alahinnata, muidu jääks tervik lonkama; täishulk on osahulkade summa, mil oma nimedki olemas. Mõnede osade rikke pärast võib masin tõrkuda ja kõrvalosa nigel täitmine rikub mulje etendusest. Kui aga osa tähendab ebamäärase suurusega hulka kõigest või kõigist, peab jutupuhuja end mitmust kasutades kammitsema. Osadeks jagamise aluseid on mitmeid, aga silmaspeetav tervik kujuneb iga näite korral just kaheks osaks, leeriks.

Osad haigekassad plussis. Kui liigitada ravimist finantseerivad subjektid mitmesse alajaotusse saldoseisu järgi, siis on haigekassade täishulgast üks osa plussis, teine miinuses, kolmas nullis. Kuis saavad siis plussis olla osad, kui tegelikult on seda vaid üks osa? Kui paljud või üksikud külalised ei joo viina, siis osade kaupa osutades kõlab õigesti osa seltskonnast. Teine osa on see, kes joob. Kamp jaguneb kaheks. Kolmandast või kuuendast osast ei saa juttugi oll ? alkoholitarbimist silmas pidades ei selekteeri me pidulisi üheaegselt soo, riietuse, maailmavaate, eluasemetoetuse ega muu põhjal, sest ükski neist osajaotustest ei määra kärakahimu määra! Niisiis on vale kinnitada, et osad inimesed konjakit ei joonud.

Lisagem häbelikult, mis siililegi selge: ?osa? ei ole omadussõna täiendi tähenduses, mis põhisõnaga koos käändub; muidu oleks ?osadest inimestest? keeleliselt õige, aga sisult ikka väär. Sõnapaari ?osad poliitikud? lugedes tekib huvi ainsuse nimetava vastu: osa poliitikud või osa poliitik või osapoliitik? Osav poliitik peaks juhmist keelendist hoiduma, vaitolemine varjab keeleharimatustki.

Hetkel kuum