Erik Samel • 7 august 2001

Koordinatsioonidirektori kohuseid täidab Rainer Saks

Riigisekretär nimetas alates 6. augustist Riigikantselei koordinatsioonidirektori kohusetäitjaks Rainer Saksa, teatas Riigikantselei pressinõunik

Rainer Saks (s. 1967) on lõpetanud Pärnu I Keskkooli ning õppinud Tartu Ülikoolis ajalugu, aastatel 1993?1999 töötas ta Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ajalooõpetajana, 1999?2001 välisministri nõunikuna.

Julgeolekuasutuste seadusest tulenevalt korraldab Riigikantselei koordinatsioonibüroo Vabariigi Valitsuse Julgeolekukomisjoni asjaajamist, samuti täidab büroo Hädaolukorraks valmisoleku seadusega Riigikantseleile pandud kohustusi, korraldab riigisaladuse kaitset Riigikantseleis ning siseturvalisusega seotud küsimusi.

Koordinatsioonibüroo ei korralda julgeolekuasutuste tööd, samuti pole koordinatsioonidirektor riigi luurejuht.

Büroo ülesanded määratletakse täpsemalt pärast Vabariigi Valitsuse Julgeolekukomisjoni põhimääruse kinnitamist ning Vabariigi Valitsuse Kriisikomisjoni põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

Vastavalt Julgeolekuasutuste seadusele tegutseb valitsuse juures Julgeolekukomisjon. Julgeolekukomisjon analüüsib ja hindab riigi julgeolekuolukorda, määrab kindlaks riigi julgeolekualase teabe vajadused ning täidab teiste seadustega ning valitsuse poolt talle pandud ülesandeid. Julgeolekukomisjoni kuuluvad peaminister, justiitsminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister ja välisminister. Julgeolekukomisjoni asjaajamist korraldab Riigikantselei.

Hetkel kuum