Kõik ERI Valduste kinnisvarahaldurid said atesteeritud

ERI Valduste AS haldusosakond saavutas esimese haldusettevõttena kvaliteeditaseme, kus ettevõtte kõik kinnisvarahaldurid on Eesti Kinnisvara Haldajate- ja Hooldajate Liidu (EKHHL) poolt kehtestatud nõuetele vastavuses atesteeritud.

ERI hakkas haldusteenust pakkuma 1995. aastast ühe osana ERI Kinnisvara

müügistrateegiast. Hiljem kujunesid välja kaubamärgid ERI Kinnisvara, ERIHaldus ja ERI Hooldus. 2000 aastal reorganiseeriti ettevõtte ja nimetatiümber ERI Valduste ASiks.

ERI Valduste AS omab kvaliteedisertifikaate kinnisvarahalduse osas klassile

HA*** ja kinnisvara hooldamise osas klassile HO***. Hetkel teenindabettevõte 20 haldusobjekti 350 korteri ja 39 hooldusobjekti 2 551 korterigaTallinna erinevates piirkondades.

Hetkel kuum