Autoveoseadus kehtestab tasulisele veole tegevusloa

Jaak Ideon 11. september 2001, 00:00

Autoveoseaduse järgi peavad tasulise riigisisese autoveo korraldajad alates oktoobrist omama tegevusluba ja sõidukikaarti.

Autoveoseaduse rakendamisel on oluline, et kõik veoteenuseid kasutavad ettevõtjad hindaksid oma senist praktikat ning püüaksid määratleda oma võimalusi lähiaastateks. Oluline on selgusele jõuda, kas ettevõtjal on otstarbekas ja võimalik pakkuda tasulise autoveo teenust või on küllaldane tegeleda vedudega autoveoseaduses toodud oma kulul mõiste piires.

Tasulist autovedu võib teha vedaja omandis oleva või rendile võetud autoga või autorongiga, mille registrimass on üle 3500 kg. Tasulise autoveo korraldamiseks peab vedajal olema tegevusluba ja iga mootorsõiduki kohta sõidukikaart. Haagis sellist kaarti ei vaja. Tegevusluba ja sõidukikaart antakse kas riigisisese või rahvusvahelise autoveo korraldamiseks. Tasulise rahvusvahelise autoveo tegevusluba annab õiguse korraldada ka riigisisest autovedu.

Tegevusloa omaniku majandusseisund ja maine peavad vastama kindlatele nõuetele. Tal peab olema ettevõtluse alustamiseks ja vedude nõuetekohaseks korraldamiseks vajalik rahaline seis. Esimesele mootorsõidukile sõidukikaardi saamiseks peab tegevusloa omanik tõendama, et tal on omavahendeid vähemalt 140 000 krooni ulatuses. Iga järgmise sõiduki puhul vähemalt 80 000 krooni. Kuni järgmise aasta 1. oktoobrini rakendatakse neid rahalisi nõudeid riigisisestel vedudel 30 protsendi ulatuses.

Tasulise rahvusvahelise autoveo tegevusloa taotlejal peab olema vähemalt kaheaastane riigisisese autoveo kogemus.

Tegevusloa omanik peab määrama vedude eest vastutava isiku, kes korraldab vedaja juures veoteenuse osutamist. Vastutav isik peab olema teovõimeline, hea mainega ja ametialaselt pädev. Selleks peab ta olema läbinud vastutava isiku koolituskursuse ja sooritanud kirjaliku lõpueksami. Enne autoveoseaduse jõustumist (1. oktoober 2000) antud rahvusvahelise autoveo tegevusloa aluseks olev ametialast pädevust tõendav koolitunnistus kehtib 1. jaanuarini 2003.

Seaduse rakendamine lihtsustab rahvusvahelise omal kulul autoveo korraldamist ja muudab tootjatele tooraine hankimise ja oma toodangu realiseerimise oma sõidukitega operatiivseks ja paindlikuks. Erinevalt tasu eest korraldatavast autoveost ei esitata oma kulul veo korraldajatele nõudeid majandusseisundi, maine ega ametialase pädevuse kohta.

Oma kulul sõitjate ja veoseveo korraldamiseks peavad kindlasti olema täidetud järgmised nõuded:

  • autovedu on ettevõtja kõrvaltegevus;

  • autovedu moodustab ainult osa ettevõtja äritegevusest, selle tulu ei ületa 50% kogu tulust ning veokulud kaetakse äritegevuse arvelt;

  • sõitjaid või veoseid vedav sõiduk on vedaja omandis või vedaja on võtnud selle rendile;

  • veol kasutatava sõiduki juht on vedaja töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja korral tema ise;

  • veos on vedaja omandis või vedaja on selle müünud, ostnud, rendile andnud või rendile võtnud, tootnud, töödelnud või parandanud;

  • veos paigutatakse ümber ettevõttes või väljaspool ettevõtet oma tarbeks.

Rahvusvahelist autovedu oma kulul korraldaval vedajal peab olema vastav rahvusvahelise autoveo tegevusluba ja sõidukikaart. Nõuet kohaldatakse veose autoveole autoga ja autorongiga, mille registrimass ületab 3500 kg ja reisijate veole bussiga, milles koos juhikohaga on üle üheksa istekoha.

Oma kulul siseriikliku autoveo korraldust ei reguleerita. Ka ei puuduta autoveoseadus mootorsõiduki baasil ehitatud sihtotstarbeliste sõidukite kasutamist (autokraanad, korvtõstukid, autotõstukid jne).

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 11:52
Otsi:

Ava täpsem otsing