Inno Tähismaa • 12. oktoober 2001 kell 11:00

Isamaaliit koostab erakonna uut majandusprogrammi

Isamaaliit arutas neljapäeval, 11.oktoobril seminaril erakonna uut majandusprogrammi.

Isamaaliit peab kiiret majandusarengut ühelt poolt ja inimest arendavat sotsiaalpoliitikat teiselt poolt omariikluse püsimise oluliseks garantiiks. Sellepärast peab Isamaaliit oma majanduspoliitika keskseks põhimõtteks vaba turumajanduse ideed, pidades silmas vajadust toetada igas inimeses olevat parema toimetuleku soovi just talle sobival tasemel, selgitas majandusprogrammi põhiteese üks projekti autoreid peaministri majandusnõunik Kersti Kaljulaid.

Meie eesmärk on pakkuda võrdseid võimalusi kõikidele majanduselus osalejatele, töötajatele ja tööandjatele, tööturule tulemiseks valmistujatele ja neile, kes valmistuvad ea tõttu tööturult eemale jääma, ütles Kaljulaid. 'Järgmised kümme aastat on Eesti muutumisel siirderiigist heaoluriigiks otsustavad.'

'Isamaaliidule ei sobi ei neoliberaalne ega sotsiaaldemokraatlik majanduspoliitika. Meist paremale või vasakule jäävad erakonnad kas väärtustavad vaid eestvedamist majanduskasvu allikana, või vastupidi, soovivad ümberjagamise kaudu ettevõtliku inimese majanduslikku loovust tasalülitada,' ütles Kaljulaid.

Programmiseminaril käsitleti töögruppides teemasid 'Kristlik-demokraatlik lähenemine majanduspoliitikale', 'Ettevõtluse maksustamine', 'Üksikisiku maksustamine', 'Riigi roll majanduskeskkonna kujundamisel - infrastruktuuriinvesteeringud', 'Tööturg, inimkapital ja sotsiaalsed garantiid', 'Mis segab ettevõtlikku inimest praeguses majandusmudelis'.

Erakonna uus programm kavatsetakse vastu võtta 2002. a kevadel Isamaaliidu suurkogul, ütles Isamaaliidu peasekretär Leho Karjus. Selle alusel sünnivad valimisprogrammid 2002. a kohalikeks ja 2003. a Riigikogu valimisteks, lisas ta.

Isamaaliidu uue majandusprogrammi arutelu korraldas Isamaaliidu Ettevõtjate Ühendus koos koolituskeskusega Pro Patria.

Isamaaliidu Ettevõtjate Ühendus loodi tänavu mais 22 asutajaliikme poolt. Ühenduse esimees on ELKE Grupp juhatuse esimees Vello Väinsalu ja aseesimees peaministri majandusnõunik Kersti Kaljulaid. Ühendusel on kodulehekülg http://majandus.isamaaliit.ee

Ühenduse eesmärk on aidata kaasa ratsionaalse majanduspoliitika kirjeldamisele ja rakendamisele erakonnasisese diskussiooni kaudu ja tutvustada Isamaaliidu majanduspoliitikat väljaspool erakonda, ütles ühenduse esimees Vello Väinsalu.

'Edukas erakond vajab valdkonniti tegutsevaid vastutuskeskusi, mille ümber saavad koonduda vastava ala asjatundjad. Isamaaliidu ettevõtjate ühendus aitab paremini kasutada erakonna liikmete potentsiaali,' ütles Väinsalu.

Isamaaliidu pressiteenistus

Hetkel kuum