Inno Tähismaa • 12. oktoober 2001 kell 12:18

Standardiamet sõlmib leppe sideametiga

Esmaspäeval, 15. oktoobril kell 15.00 kirjutavad Standardikeskus ja Sideamet alla kahepoolsele koostöölepingule.

Mittetulundusühingu Eesti Standardikeskus ja Sideameti vahelise koostöölepingu allakirjutamine toimub 15. oktoobril 2001.a Standardikeskuses (Aru tn 10).

Koostöölepingu eesmärgiks on koostöö reguleerimine, mille tulemuseks on telekommunikatsioonialaste rahvusvaheliste ja Euroopa Standardite ülevõtmine Eesti standarditeks või nende puudumisel Eesti algupäraste standardite koostamine ja vastastikune standardimisalane teabevahetus.

'Telekommunikatsioon on valdkond, kus ilma standardimiseta ei ole võimalik luua ühtseid tehnilisi süsteeme,' kommenteerib lepingu vajalikkust Sideameti peadirektor Jüri Jõema. 'Kuna valdkonna standardeid on tuhandeid, siis efektiivsuse tagab vaid koostöö kahe asutuse vahel.'

Eesti Standardikeskus tegutseb Eesti standardiorganisatsioonina, kelle ülesandeks on standardimise üldine korraldamine ja standardimisega seonduva teabevahetuse koordineerimine ning Eesti standardite väljaandmine. Sideamet on Eesti esindajaks Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudis (ETSI) alates 1998. aastast ja vastutab telekommunikatsioonialase standardimise eest Eestis. Koostööleping võimaldab Sideametil kui rahvuslikul standardiorganisatsioonil täita oma rahvusvahelise liikmelisusega seotud kohustus ja avaldada standardimisalast teavet Eesti Standardikeskuse Teatajas.

Hetkel kuum