21. oktoober 2001 kell 22:00

Äriprojektide hindamisel arvesta raha ajaväärtust

Väärtuslik äriprojekt on selline, mis suudab genereerida rohkem kapitali, kui sinna investeeritakse. Projekti tasuvuse hindamine on aga komplitseeritud, kuna aegade jooksul kujunevaid rahavooge tuleb hinnata nende nüüdisväärtuses. Miks ei võiks projekti tulemi hulka arvata tegelikke rahavooge? Põhjus peitub raha ajaväärtuses: tulevikus tekkiva rahavoo, ja selle nüüdisväärtuse vahe näol on tegemist nn alternatiivikuluga; see on justkui saamata jääv tulu, mille kapitalistid võiksid teenida, kui nad investeeriks rahavoo nüüdisväärtusega võrdse summa täna.

Oletame, et meil on võimalik paigutada raha ettevõtmisse, mis toob järgneval viiel aastal sisse 100 000 kuni 500 000 krooni. Algse investeeringuna nõuab projekt 1 000 000 krooni. Esimene ülesanne on leida kapitali hind. Kui oletada, et algsest investeeringust pool saadakse laenuna (intress on 10), ja teise poole annab ettevõtja ise (lootes selle pealt teenida vähemalt 20 aastas), on kapitali hind 15. Järgnevalt tuleb kokku panna projekti rahavoogude muster ja rehkendada nüüdisväärtused (vt tabel).

Rahavoogude nüüdisväärtused annavadki kokku projekti poolt genereeritava kapitali, mida tuleb võrrelda algse investeeringuga. Nagu näha, ei ole antud ettevõtmine tasuv, kuna selle väärtus on negatiivne: 912 730 ? 1 000 000 = - 87 270. Samas, kui kapitali hind oleks madalam, muutuks projekt ka tasuvaks. Kapitali hinnale avaldab suurimat mõju ettevõtmisega seotud risk.

Praktiliste äriprojektide puhul ei ole rahavoogude mustrid tavaliselt nii lihtsad; tulude ja kulude nüüdisväärtuste rehkendamine on keerukas ja aeganõudev. Heaks alternatiiviks konsultandi palkamisele on appi võtta tarkvara. Eestikeelsetest programmidest on internetis kättesaadav veebirakendus ?ROIplanner?, mis oskab arvutada kuni kolme alternatiivse äriprojekti väärtuse ning millele saab ette sööta keeruka kujuga tulude ja kulude mustreid. Lisaks võimaldab see töövahend rahavooge graafiliselt hinnata ning rehkendada projekti väärtust erinevate kapitali hindade korral.

ROIplanner-it saab igaüks tasuta katsetada:

http://www.netekspert.com/calculators/roiplan/

Autor: Armin Laidre

Hetkel kuum