Mihkel Pärjamäe • 28. oktoober 2001 kell 22:00

Igasse tiimi peaks kuuluma üks ideede generaator

Enamiku tippjuhtide unistuste unistus on leida rohkem ja paremaid ideid kui konkurentidel. Tippjuhid teavad, et loomingulisus ja innovatsioon on väärtused, mis tänapäeval maksavad enam kui miski muu.

Enamik ettevõtteid soovib luua loovaid meeskondi, mis on võimelised muutuvas keskkonnas nägema võimalusi ja looma uusi lahendusi. Kuidas seda teha?

Ajurünnak on olnud hea loovuse tõstmise vahend. Maailmas on palju räägitud ka bilateraalsest mõtlemisest. Kindlasti on olemas terve hulk tööriistu, mida kasutada ideede hulga genereerimiseks. Kindlasti on ideede kvantiteet oluline näitaja ja tõenäosus, et koos kvantiteediga kasvab ka kvaliteet, on suur.

?Tõeline edu mõõt on eksperimentide arv, mida suudetakse läbi viia 24 tunni jooksul.? (Thomas Edison).

Siiski võib öelda, et erinevates gruppides on ideede kvaliteet erinev, kuigi kvantiteet võib olla sama. Kuidas leida ja kasutada kvaliteetseid ideid?

Mõistlik on siinkohal hetkeks mõelda ideede ja inimeste vahelistele seostele. On inimesi, kelle kohta võib arvata, et nad on ideedega kuidagi seotud ja nende juurde tulevad ideed parema meelega.

Ideede generaator (IG) on hea uute asjade väljamõtleja, aga teostamisel temast reeglina asja ei ole. Meeskond, mis töötab välja palju ideesid, ei pruugi olla tegevuses edukam kui vähemate ideedega meeskond. Resultatiivsuses eristab meeskondi see, et tulemuslikumad meeskonnad oskavad paremini genereerida, selekteerida ja ellu viia sobivaid ideid. Seega ei ole edukam meeskond, kus töötab palju ideede generaatoreid, vaid meeskond, kus erinevad inimesed täidavad erinevaid funktsioone.

Hea idee väga loomingulises meeskonnas võib kaduda jäljetult ? uued ideed lämmatavad selle, sest keegi ei hoia ideid elus. Hästi loomingulist meeskonda võib võrrelda asotsiaalse, kuid paljulapselise perega, kus sünnitada jõutakse palju lapsi, aga hoolitsemine nende eest käib üle jõu ja tahtmise.

Meredith Belbin leidis, et kaks ideede generaatorit ühes meeskonnas ei anna paremat tulemust kui situatsioon, kus ei ole ühtegi ideede generaatorit. Parima tulemuse andis üks ideede generaator, keda toetasid teised meeskonna liikmed. Toetus nägi välja nii, et ideede generaatoril lasti rahulikult täita oma rolli. Juhi jaoks on oluline selgelt teadvustada IG roll meeskonnas ning ära hoida konkureerimine selle pärast. Tihti hinnatakse IG rolli nii kõrgelt, et igaüks tahaks olla selle roll täitja ? tulemus on, et keegi ei täida IG rolli ja meeskonna loomingulisus langeb katastroofiliselt.

Lihtne on märgata, et ideede loojad ei ole tihti inimesed, kes näeksid täiesti uusi võimalusi. Sageli on parimad ideed just need, mis on üle võetud teistest valdkondadest täiesti ootamatul kombel. Seega on oluline võime näha või luua ootamatuid assotsiatsioone.

Ressursside leidja (RL) on ideede generaatorist erinev inimtüüp. RL on võimeline probleemses situatsioonis kasutama tunduvalt rohkem ressursse kui IG. Reeglina on RL suhtlemas, küsitlemas kedagi. IG on üldjuhul kreatiivse mõtlemisega sissepoole pööratud üksildane inimtüüp, RL on aga ekstravertne ning palju suhteid loov inimene.

Belbin märkas, et mida paremini IG täidab oma rolli, seda vähem on ta juhi moodi, ja mida rohkem RL täidab oma rolli, seda rohkem on ta juhilik. Väga harva on eduka ettevõtte juhiks ideede generaator, kuid ressursside leidja võib juhina hakkama saada.

Ressursside leidja on osav teisi inimesi ressursina kasutama ja informatsiooniallikaid leidma. Reeglina on neil palju kontakte väljaspool töökohta, tihti on nad väljas kellegagi lõunatamas või osalemas klubi üritusel.

Belbin toob oma raamatus hea näite RLi tegevusest meeskonnatöö treeningul: selleks, et ülesannet lahendada, küsib RL informatsiooni kohaliku telefonimontööri käest: teised osalejad ei tule selle pealegi, et suhelda kellegagi, kellel ?ei ole asja? nende ülesandega.

Seega on olemas vähemalt kaht tüüpi ideede toojaid meeskonda: ideede generaator ja ressursside leidja. Selleks, et ideid realiseerida, on vaja teisi meeskonnarolle: hindaja-kriitik, kujundaja, lõpuleviija, juhataja, firmatöötaja, meeskonnatöötaja. Parima tulemuse saavutamiseks on oluline erinevate rollide sobiv kombinatsioon meeskonnas.

Inimesed, kes on selgelt teadvustanud enda mitteformaalse rollina IG, peaksid analüüsima oma võimalusi selle rolli täitmiseks: reeglina on seda tüüpi inimestest puudus ja nad on organisatsiooni jaoks oluline ressurss. IG rolli täitjate puuduseks võib olla rutiinide mittetäitmine ja sellest ka ebalojaalsus. Kõige konstruktiivsem on teistele selgitada erinevate rollide väärtuslikkus meeskonna jaoks. Samuti see, kes millist rolli täidab. Konstruktiivsus sõltub väga palju just sellest, kas vastastikku rolle aktsepteeritakse või mitte.

Kui sama rolli täitjaid on meeskonnas mitu, võiks otsida teise koostöögrupi, kus on võimalik eraldi töötada. Kui teine IG on domineeriv (võib-olla selle tõttu, et on kauem töötanud jne), tuleks kaaluda teise käitumisstrateegia võimalikkust või meeskonna vahetust.

Ideedega inimesed mingu sinna, kus on ideedest puudus ja kus ideede väärtus on selgelt teadvustatud.

KASUTATUD KIRJANDUS:

1. R. Meredith Belbin Management Teams. Why They Succeed or Fail2. Hargadon and R. I. Sutton Building Innovation Factory, HBR May-June 2000

Hetkel kuum