Tarmo Riisenberg • 31. oktoober 2001 kell 22:00

Mobiiltelefonide ohtlikkus pole selge

Küsimuse üle, kas mobiiltelefonide poolt levitatavad raadiolained aitavad kaasa ajuvähi tekkele arutletakse juba sellest ajast, kui mobiiltelefonid hakkasid laiemalt levima, kuid sellelaadsetest kahtlustest hoolimata pole ametlikult läbi viidud ja hiljem ajakirjanduses avaldatud uuringud seda suutnud siiski kindlalt tõestada.

Kokku kasutab praegu maailmas mobiiltelefone umbes 800 miljonit inimest, kuid spetsialistide hinnangul tõuseb mobiiltelefonide kasutajate arv hiljemalt 2002.aasta alguseks ühe miljardi, seega on küsimus, kas mobiiltelefonid on tervisele ohtlikud või mitte, inimeste ja telefonitootjate jaoks väga oluline.

Siiani suurim mobiiltelefonide mõju ajuvähi tekkele uuriv teadustöö viidi läbi Taanis, kus 1982 kuni 1995. aastani jälgiti 420.000 mobiiltelefoni kasutajat, kuid käesoleva aasta alguses avaldatud uurimuse kohaselt ei leitud siiski ühtegi kindlat seost mobiiltelefonide kasutamise ja ajuvähi tekke vahel.

Sellest hoolimata toetavad nii erinevad riigid kui ka mobiiltelefonide tootjad ise jätkuvaid uuringuid, sest ka Taanis läbi viidud uuringus jälgiti inimesi vaid lühikese ajaperioodi, kolme aasta vältel, see aeg aga pole paljude vähiteooria pooldajate arvates piisav aeglasemalt tekkivate ajukasvajate arengu märkamiseks.

Veel on arvatud, et mobiiltelefonid on süüdi ka peavalude tekkes ning mälukaotustes, samuti on mobiiltelefone süüdistatud inimese valgete vererakkude kahjustamises. Nii näiteks tõestas Inglise uurija Roger Coghill, et pärast mobiiltelefonide poolt edastavas raadiosageduslikus väljas hoidmist olid tegutsemisjõulised vaid 13 protsenti testgrupi valgelibledest, samas normaalse loodusliku kiirguse korral aga 70 protsenti.

Saksamaa Hesseni ülikoolis läbi viidud uuringu esialgsed tulemused tõestasid aga, et taskutelefoni agar kasutamine võib põhjustada silmavähki. Kokku uuriti siis 118 sellist vähki põdevat inimest ning 475 tervest inimesest koosnevat kontrollrühma, täiendavaid uuringuid selles valdkonnas siiski jätkatakse.

Kuigi mobiiltelefone peetakse siiski ohututeks, on telefonide kasutusjuhised siiski varustatud kainformatsiooniga selle kohta, kui tugev on nende poolt tekitatav elektromagnetiline kiirgus, samuti ei soovitata tootjatel müüa teatud tasemest tugevama kiirgusega mobiiltelefone.

Jätkuvalt on arendamisel ka tooted, mis vähendaksid telefonide antennide poolt edastavate potensiaalselt ohtlike raadiolainete hulka. Nii näiteks teatas Electronics Research Group tänavu jaanuaris, et nad on välja töötanud antenni, mis vähendab elekromagnetilise kiirguse hulka kuni 80 protsenti.

Käesoleval aasta septembris Inglismaal avaldatud uurimus tõestas aga, et elektromagnetkiirgus võib hoopis suurendada aju reageerimiskiirust, kiirendades ajus toimuvaid keemilisi protssse ja suurendades nn stressivalkude tootmist.

Hetkel kuum