Tarmo Riisenberg • 14. november 2001 kell 22:00

Kuritegusid saab projekteerides ennetada

Kriminaalpreventsiooni Nõukogu tellimusel valminud trükis ?Kuritegude ärahoidmine hoonete planeerimise ja projekteerimise kaudu? pakubki arhitektidele ja linnakujundajatele juhiseid kuritegude ärahoidmiseks hoonete planeerimise ja projekteerimise kaudu. Nii leiab raamatust asjakohaseid näpunäiteid sellest, kuidas hooneid turvalisust arvestades paremini projekteerida.

Justiitsministeeriumi kriminaalhoolduse ja preventsiooni talituse referendi Lauri Lelumehe sõnul üritatakse selles raamatus otseseid käitumisjuhised andmata sõnastada põhimõtted, millega tuleks arvestada elamute ehitamisel arvestada, tulemuseks oleksid siis kaitset pakkuvad, kurjategijate rünnetele vastu pidavad hooned. Kuigi täielikku turvalisust pole võimalik luua, aitavad raamatus välja pakutud ideed vähendada kuritegude toimepanekut soodustavaid asjaolusid. Nii näiteks vähendas Inglismaal Rochdales ühes elamupiirkonnas läbi viidud renoveerimisprogramm, milles lähtuti turvalise projekteerimise põhimõtetest, sissemurdmisjuhtumeid ligi 78 protsendi võrra.

Koguteose koostajad leiavad oma eessõnas, et hoolimata raamatus toodud näidetest pole praktikas järele proovitud meetmed universaalsed, mõni võib neist isegi olukorda halvemaks teha. Nii suurendab turvavõrede, tugevdatud uste jms kasutamisega loodav ?kindlus? inimeste eraldatust ja nõrgendab niigi vähest, kuid kuritegevuse ohjeldamisel väga olulist avalikkuse toetust. ?Kindlus? ise aga võib ahvatleda kurjategijate ette võtma veelgi rafineeritumat ja ägedamat rünnet.

Kogu raamatu sisu on jaotatud kaheksasse peatükki, neist esimene käsitleb elukeskkonna kujundamise ja kuritegevuse seoseid. Nii näiteks leiti 1990.ndal aastal Inglismaal tehtu uuringus, et kuritegevus on elukeskkonna enim häirivate probleemide seas esikohal. Samuti ei valmista probleemi ainult kuritegevus, vaid ka hirm kuritegevuse ees. Bro?üüri tutvustamisel kinnitas justiitsminister Märt Rask, et inimesel on hirm siis, kui tal pole turvatunnet. ?Ja hirm on seda suurem, mida vähem inimene teab, kuidas ohuolukordi vältida, kuidas enda turvalisust tagada,? kinnitas Rask.

Teises peatükis antakse huvilistele ülevaade turvalisuse kujundamise erinevatest käsitlustest, seda läbi sotsiaalse kontrolli, ümbruse ja juurdepääsu kontrollitavuse, turvajõudude kohaoleku ja ala jälgitavuse.

Raamatus tuuakse eraldi välja ka põhimõtted, mille kaudu on võimalik kuritegevust vähendada. Need on elamu ja selle ümbruse jälgitavus, vaadeldava piirkonna lähiümbruse arvestamine, avalike ja eravalduste täpne eristamine, varjumiskohtade kõrvaldamine, abinõude komplekssuse ning koostöö põhimõte. Kööstöö põhimõtet tuleb rakendada eeskätt suurte üürimajade kvartalites, kus turvaprobleemide lahendamisel on kõige olulisem kõigi ameti ja eraisikute koostöö. Koostööd tuleb aga teha nii elamuid igapäevaselt hallates kui ka elamurajooni projekteerijaid ja ehitajaid turvalise elukeskkonna kujundamisel nõustades.

Eraldi räägitakse ka elamukvartalite turvalisuse hindamise erinevatest etappidest, hoonete ümbruse konkreetsest kujundamisest, eluruumide turvalisusest, eluhoonete turvaplaneerimisest ning ehitustööde planeerimisest muudatuste elluviimisel.

Eesti turvaettevõtete liidu esimehe Veiko Jürissoni sõnul on raamat ?Kuritegude ärahoidmine hoonete planeerimise ja projekteerimise kaudu? näol tegu tutvustava teosega, mis aitab viimasel ajal Eestis ja Skandinaavimaades üha enam käsitlemist leidvat teemat tutvustada. Lähiajal on tõenäoline, et ka Eesti projekteerimisalasesse seadusandlusesse kirjutatakse sisse kuritegevusriske ennetava analüüsi vajadus.

Raamat on koostatud kahe kaasaegse arhitektuuri uurimise instituudi väljaannetes ilmunud kirjutiste põhjal, samuti on teose materjalide koostamisel kasutatud Frances Warreni ja Paul Stollardi teose ?Safe as Houses? ning Paul Stollardi, Steve Osborni, Henri Shaftoe ja Karen Croudcheri raamatu ?Safer Neighbourhoods materjale.

?Kuritegude ärahoidmine hoonete planeerimise ja projekteerimise kaudu? ilmus 1000 eksemplarises diraa?is, on mõeldud erialaspetsialistidele ning seda levitatakse erialaliitude kaudu.

Hetkel kuum