19. november 2001 kell 22:00

Kuidas kasutada veosekindlustust

Veosekindlustuse (marine cargo insurance) mõtteks on kauba punktis A punkti B vedamise ajal kaubale tekitatud kahjude ning lisakulutuste korvamine. Hüvitamise aluseks on rahvusvaheliselt tunnustatud ning Londoni Kindlustusandjate Instituudi (Institute London Underwriters) poolt väljatöötatud tingimused ning iga konkreetse kindlustusseltsi üldtingimused.

Eritingimuste kogum (Institute Cargo Clauses) jaguneb kolmeks põhiliseks kindlustuskatteliigiks (A), (B) ja (C) ning millega on kindlaks määratud kindlustatud ning mittekindlustatud riskid.

Iga konkreetse kindlustusseltsi üldtingimustes on omakorda sätestatud kindlustuslepingu sõlmimise kord, informatsiooni edastamise kord sündmuste kohta, mille tagajärjel võib kindlustusandjal tekkida kahju hüvitamise kohustus, vajalike dokumentide esitamise ning hüvitise väljamaksmise ja väljamaksmisest keeldumise kord jne.

Kui ettevõtja arengutase on jõudnud niikaugele, et ollakse valmis kindlustama ka veoseid, siis tuleks seda kindlasti teha. Kui muud kasu kindlustuslepingust ei ole, siis vähemalt kuni kaubakahju toimumiseni on tagatud firmajuhi rahulik uni.

Kaubakahju järgne hüvitise saamine ei pruugi küll alati toimuda nii hõlpsasti kui loodetakse.

Kindlustusstatistika kohaselt maksti 2000. aastal välja seitse ja käesoleva aasta üheksa kuu jooksul vaid neli kaubakahju, mis ületasid 100 000 krooni piiri.

Minu praktika näitab, et hüvitiste mittemaksmise põhjused peituvad sageli selles, et klient ei ole osanud küsida õiget kindlustustoodet.

Õnneks küll harva, kuid esineb ka juhtumeid, kui selts kahjukäsitlemisel eksib.

Autor: Aleksei Kargin

Hetkel kuum