Ruth Alas • 2 detsember 2001

Head teooriad töötavad igal pool

Tony Watson on organisatsiooni ja juhtimise professor Nottingham Business Schoolis Inglismaal. Tema esimene raamat oli ?Personalijuht? (The personnel management, 1977). Teine raamat ?Sotsioloogia, töö ja tööstus? (Sociology, Work and Industry, 1980, 1987 ja 1995) on tänapäevani tööstussotsioloogia alaseks põhiõpikuks Inglismaal.

Tony Watsoni on alati huvitanud, kuidas juhid tulevad üheaegselt toime igapäevaste ja strateegiliste tööülesannete lahendamisega, hoides samaaegselt korras ka oma isiklikku elu. Erilist tähelepanu on ta pööranud eri kultuuride rollile juhtimises.

Sellele teemale on pühendatud ka tema raamat ?Juhtimise otsinguil? (In Search of Management), mis ilmus esmakordselt 1994. aastal ning mille kordustrükk ilmus käesoleval aastal. Samal teemal on kirjutatud ka tema vastvalminud raamat ?Organiseerides ja juhtides tööd? (?Organising and Managing Work?, Prentice-Hall).

Raamat ?Juhtimise otsinguil? on lugu sellest, mis toimub tänapäeva ettevõttes. Kirjutamiseks kogus Tony Watson materjali töötades terve aasta tehase keskastmejuhtide hulgas. Ettevõttes olid toimunud ja toimumas suured muutused seoses kahe ettevõtte ühinemise ja uue omanikuga. Juhtkond oli endale teadvustanud vajaduse ?uue kultuuri? järele, mis oleks tugevalt seotud ettevõtte strateegilise kavatsusega seada endale ambitsioonikad kõrged eesmärgid.

Tony Watson väidab, et juhtimine kui distsipliin on tegelikult lihtne, reaalse juhtimise teevad keerukaks need arvukad inimesed oma erisustega, kes sellesse protsessi haaratud on. Selleks valiski ta antropoloogilise meetodi, et olla igal sammul nende inimeste juures ja tunnetada seda survet, mis juhte igapäevatöös saadab. See on võimaldanud illustreerida kõrgtasemelist teooriaosa arvukate tegelikult asetleidnud vestlustega, tuues seeläbi tõetruult lugejani organisatsiooni elu erinevad valdkonnad.

Hetkel kuum