Heidit Kaio • 4. detsember 2001 kell 9:17

Töötushüvitis sõltub teenitud palgast

Vabariigi Valitsusle kinnitas töötuskindlustuse seaduse alusel töötuskindlustushüvitise määramise ja maksmise juhendi.

Juhend määrab, et hüvitise suurus sõltub töötuskindlustatu keskmisest töötasust töösuhte lõpetamisele eelnenud 12 kuul. Töötuskindlustushüvitise määramise tähtajaks on 7 päeva avalduse laekumisest tööhõiveametile ning hüvitist hakatakse maksma igakuiselt 10. kuupäevaks.

Eelnõu kohaselt edastab töötu elukohajärgne tööhõiveamet Eesti Töötukassale

elektrooniliselt teate töötuskindlustusehüvitise avalduse laekumise kohta.Hüvitise määramise tingimuseks on, et isik oleks end registreerinud töötuksning, et ta ei saa töötu abiraha.

Hetkel kuum