Sulev Oll • 11. detsember 2001 kell 22:00

Palace?i omandivaidlus ägeneb

Eile Tallinna linnakohtus toimunud eelistungil saavutasid Tallinnas asuva hotelli Palace õigusjärgse omaniku Tiio-Helve Blomdahli advokaadid Viktor Kaasik ja Jaanus Tehver 1988. aastal sõlmitud hoone rendilepingu väljanõudmise. Kohus kohtunik Reet Laasmaa isikus kohustas kostjat esitama rendilepingu originaali koos kõikide muudatuste ja täiendustega järgmise aasta jaanuari lõpuks.

?Blomdahl, kellele 69 protsenti hoonest on tagastatud, soovib veenduda, et hoone pole koormatud pikaajaliste lepingutega, mis võiksid hiljem takistada hoone kasutamist,? ütles Kaasik, tunnistades siiski, et hoone tagastamine on kohtus vaidlustatud.

Scandic Hotels Eesti AS ja AS Finest Palace esindaja vandeadvokaat Toomas Vaher olid esialgu lepingu kohtule ja sedakaudu ka hagejale esitamise vastu. ?Kohus võiks piirduda lepingu notariaalselt kinnitatud väljavõtetega. Need on piisavad hageja tõstatatud väidete ümberlükkamiseks,? sõnas ta. Vaheri sõnul esitaksegi rendilepingust vaid väljavõtted, kohus saab aga originaali väljavõtete kontrollimiseks. ?Rendilepingute avalikustamiseks ei ole meie kliendid nõusolekut andnud,? ütles ta.

Ka pole Vaheri sõnul korrektne Blomdahli esindaja väide hotellihoone tagastamise kohta. ?Hoonet Blomdahlile üle antud ei ole, Tallinna linnavalitsuse korraldus hoone osalise tagastamise kohta on halduskohtus vaidlustatud ning 3. oktoobril 2001 otsustas Tallinna halduskohus vastavalt ASi Finest Palace taotlusele peatada tagastamiskorralduse täitmise,? rääkis ta. ?Blomdahl ei ole tänasel päeval hoone valdaja, vastavalt puudub ka õiguslik alus rendilepingu vaidlustamiseks.?

Järgmine kohtuistung hotelli Palace rendilepingu osaliselt tühiseks tunnistamise asjus toimub 5. märtsil.

Kohtuvaidlused hotelli Palace omaniku üle on kestnud aastaid. 1995. aasta märtsis otsustas Mart Laari valitsus hoone tema endise omaniku tütrele, Kanadas elavale Tiio-Helve Blomdahlile tagastamata jätta ning majandusminister Toivo Jürgenson kirjutas koos Finest Hotel Groupi juhi Toomas Sildmäega alla ASi Finest Palace asutamise lepingule.

1996. aastal tunnistas Tallinna linnavalitsus Blomdahli õigust maja tagasi nõuda, samal aastal rahuldas Tallinna halduskohus Blomdahli kaebuse ja tunnistas seadusevastaseks valitsuse korralduse Palace?i hoone mittetagastamise ja ASi Finest Palace moodustamise kohta. 1997. aastal tunnistas riigi korralduse hotelli Palace mittetagastamise kohta seadusvastaseks ka Tallinna ringkonnakohus.

1998. aastal otsustas Tallinna linnavalitsus mitte tagastada Palace?i hoonet õigusjärgsele omanikule, kuna hoone pole säilinud endisel kujul.

Aastal 2000 tühistas ringkonnakohus Tallinna linnavalitsuse korralduse, millega otsustati jätta Palace?i hotelli maja endisele omanikule tagastamata.

Samal aastal keeldus riigikohtu loakogu menetlusse võtmast ringkonnakohtu maikuist otsust, mis tühistas linnavalitsuse korralduse hotelli Palace hoonet õigusjärgsele omanikule mitte tagastada.

Järgides riigikohtu otsust tühistas Tallinna linnavalitsus oma varasema otsuse, milles keeldus tagastamast kesklinnas asuva hotelli Palace hoonet endisele omanikule.

Oktoobris 2001 otsustas Tallinna halduskohus vastavalt ASi Finest Palace taotlusele peatada tagastamiskorralduse täitmise.

Hetkel kuum