Dmitri Jegorov • 17. veebruar 2002 kell 22:00

Nõuded FIE tulu deklareerimisele

Kehtiva tulumaksuseaduse § 44 lõikes 6 on toodud loetelu isikutest, kes ei pea esitama kohalikule maksuametile tuludeklaratsiooni. Selles lõikes sisalduva erandiga on sätestatud, et vabastus tuludeklaratsiooni esitamise kohustusest ei laiene muuhulgas FIE-le. FIE täidab üldjuhul lisaks füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormile A ka vormi E, kus ta deklareerib maksustamisperioodil saadud ettevõtlustulu. Uuendusena ei pea FIE alates 2002. aastast esitama vormi FESD, milles sisaldub informatsioon sotsiaalmaksu kohta ja mille alusel toimus varem sotsiaalmaksu ümberarvestus. Nüüd saab maksuamet vajaliku informatsiooni teistest deklaratsioonidest ja erinevatest registritest, nt tänavusest aastast on vorm A tunduvalt sisukam. Tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu kohta saab maksumaksja maksuametilt maksuteate.

Erinevalt füüsiliste isikute puhul kehtivast tähtajast 1. juulist, milleks juurdemääratud maksusummad peaksid olema maksuametile tasutud või enam makstud maksusummad maksumaksjale tagastatud, kehtib FIE puhul teine tähtaeg ? 1. oktoober.

Ettevõtlustulust suuremate kulude edasikandmine tulevaste perioodide ettevõtlustulust mahaarvamiseks ei ole enam FIE jaoks piiratud viie, vaid seitsme aastaga.

Samuti on uuendusena § 36 lõikega 7 sätestatud kord, mis reguleerib FIE erikonto kasutamist. Kümne tööpäeva jooksul alates laekumisest saab ettevõtlustuluna laekunud summad kanda üle erikontole. Sel juhul, kui kõik teised lõike 7 tingimused on samuti täidetud, saab erikontole ülekantud summad arvata maha maksustamisperioodi ettevõtlustulust.

Hetkel kuum