Heidit Kaio • 19. veebruar 2002 kell 14:06

Metsatööstuse liit ei toeta kevad-suviste raiete piiramist

Eesti Metsatööstuse Liidu (EMTL) juhatus leiab, et raie piiramine toob enesega kaasa sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme ning ei ole kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

EMTL ei pea põhjendatuks Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poolt kavandatavat raiete tegemisest loobumist ajavahemikul 15. aprill kuni 15. juuni.

Metsatööstuse liidu hinnangul teravadaks ajutine raiest loobumine sotsiaalseid probleeme maapiirkondades. Eestis saavad ligikaudu 1000 inimest tööd metsa mahavõtmisel ja 6000 inimest on seotud ülestöötamisega. Kolmandik nendest töölistest saavad tööd riigimetsast.

Metsatööstuse liidu hinnangul asetab sunnitud tööseisak metsatöömasinate omanikud raskesse olukorda, sest ka seisvate masinate eest tuleb tasuda pangalaenu intresse ja liisingumakseid.

Puitu ümbertöötleva tööstuse osaline toormeta jätmine võib kaasa tuua ettevõtete pankrotistumise ning konkurentsivõime languse välisturgudel.

Toormevaru loomine saetööstustele normaalseks toimimiseks läheb maksma orienteeruvalt 300 miljonit krooni.

Kavandatud tegevusega kannavad ettevõtjad olulist majanduslikku kahju, vähenevad maksed riigi- ja kohalikku eelarvesse, väheneb ekspordimaht ja suureneb väliskaubanduse defitsiit.

Kui riik suurima metsaomanikuna lahkub puiduturult 15. aprillist kuni 15. juunini, suureneb surve erametsadele. Kuna erametsades on majandamise tase madalam kui riigimetsas, võib raiete suurenemise tagajärjel olukord erametsades halveneda.

Euroopa metsarikastes maades analoogset raiepiirangut rakendatud ei ole. Antud teemat on käsitletud Soome ja Rootsi metsanduslikes ringkondades ning on leitud, et piirangute rakendamine ei ole põhjendatud.

Hetkel kuum