Inno Tähismaa • 21. veebruar 2002 kell 13:57

Ida-Virus tulemas Phare infopäevad

Ida-Viru maavalitsuse ning sise-, rahandus- ja majandusministeeriumi koostöös toimuvad 28. veebruaril. ja 5. märtsil Jõhvis infopäevad, mis tutvustavad Phare programmi toimimist Eestis.

Phare programmi kaudu saab Eesti ELi liitumiseelset abi ligi 373 mln kr aastas liitumise ettevalmistamiseks ning sotsiaal-majandusliku arengu ühtlustamiseks.

Infopäevade eesmärk on anda ülevaade kuidas Eestis Phare vahendeid kasutatakse ja projekte koostatakse. Vastuse saab küsimustele, kuidas Phare programmi koordineeritakse, millisteks alaprogrammideks Phare jaguneb, kes viivad alaprogramme ellu, milline on programmeerimise ajagraafik ja kuidas valitakse välja konkreetsed projektid, milliseid toetusi jagavad sise- ja majandusministeerium läbi Phare programmi, milline seos on EL eelsruktuurivahendite ja struktuurifondide programmeerimise vahel ja milliseid toetusskeeme planeerib majandusministeerium rakendada Eesti liitumisel ELiga.

Infopäevade sihtgrupiks on maakonna omavalitsuste, erasektori ja ettevõtlusorganisatsioonide arendustöötajad ning projekttaotluste koostajad

Hetkel kuum