Heidit Kaio • 9. aprill 2002 kell 22:00

Erakonnad otsivad rahaasjade kontrollijat

Justiitsminister Märt Raski hinnangul oleks kõige tõhusam moodustada parteide rahastamise kontrollimiseks komisjon erakondade esindajatest.

Võimuliidu teise osapoole Keskerakonna peasekretäri Küllo Arjakase hinnangul ei pruugi erakondade komisjon osutuda hästi toimivaks, Arjakas peab paremaks kontrolliülesande andamist mõnele riiklikule organisatsioonile.

Viimastel kuudel on ajakirjandus näidanud, et erakondade rahastamist kajastav ametlik aruandlus ei ole tõepärane. Kuigi erakondadel on kohustus esitada aruanded annetatud raha allikate kohta, siis tegelikkuses puudub asutus, mis esitatud andmete tegelikkusele vastavust kontrolliks. Samuti jätab seadus ebamääraseks, keda ja kuidas avastatud rikkumiste eest karistada.

Justiitsminister Märt Raski ütlust mööda oleks kõige õigem lahendus, kui Eesti erakonnad üksteist kontrollides moodustavad demokraatliku kontrollmehhanismi, milles kõigi erakondade esindused saaksid kaasa rääkida. ?Üksnes ajakirjanduse ja teiste erakondade pärusmaaks ei saa seda tööd jätta, sest vajalik on juurdepääs erakonna raamatupidamisele ja muudele dokumentidele,? ütles Rask Riigikogus esinedes.

?Ka panku on palju, kuid nad ei ole moodustanud komisjoni üksteise rahaasjade kontrollimiseks,? ütles Keskerakonna peasekretär Küllo Arjakas.

Arjakase ütlust mööda näeb ta ohtu, et erakondade esindajatest moodustatud komisjon ei osutu tõhusaks. ?On võimalik, et erakondade vahel tekib vaikiv kokkulepe, mille tulemusel üksteise tegemistesse ei sekkuta,? ütles Arjakas.

Arjakas peab õigeks kontrollimise kohustuse andmist vabariigi valimiskomisjonile või mõnele muule organisatsioonile.

?Valimiskomisjoni kaudu auditeerimise korraldamine tähendab täiendavat riigieelarvelist kulu ning võib kahjustada valimiskomisjoni erapooletut mainet, eriti siis, kui auditeerimine toimub valikuliselt,? ütles Rask. Rask juhtis ka tähelepanu, et erakondade kontrollimise ülesande panemine mõnele ametkonnale tekitab vastuolu erakonna kui poliitilise jõu ja ametniku kui riigiteenistuja vahel.

Isamaaliidu rahastamisküsimustega tegelev Heiki Kivimaa ütles, et tema hinnangul võiks erakondadele teha kohustuslikuks raamatupidamisandmete auditeerimise.

Valitsuskoalitsiooni seisukohti erakondade rahastamise põhimõtete kohta töötavad välja Reformierakonna peasekretär Eero Tohver ja Keskerakonna peasekretär Küllo Arjakas.

Nende väljatöötatud erakonnaseaduse muutmise ettepanekud esitatakse tutvumiseks ja hinnangute andmiseks Riigikogus esindatud parteide peasekretäridele.

Hetkel kuum