Heidit Kaio • 20. mai 2002 kell 14:15

Mõõdukad tahavad ühistranspordi kasutamist tulumaksuvabaks

Mõõdukad tahavad võrdsustada isikliku sõiduautoga tööd tegevaid inimesi nendega, kes teevad samaväärseid kulutusi ühistranspordile.

Valitsus arutab homme Mõõdukate esitatud tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu.

Kehtiv tulumaksuseadus ei maksusta tulumaksuga ja ei käsitle erisoodustusena kulutusi, mida tehakse isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamiseks tööülesannete täitmiseks.

Tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eesmärgiks on eelnõu autorite sõnul luua võrdväärne olukord neile isikuile, kellel isiklikku sõiduautot ei ole ja teevad seetõttu samaväärseid kulutusi ühistranspordile.

Rahandusministeerium ei toeta maksuvabastuse sisseviimist hüvitistele, mis makstakse seoses töötaja sõiduga kodu ja töö vahel.

Tegemist oleks olulise põhimõttelise muudatusega Eesti maksusüsteemis, millega seoses tuleks üle vaadata ka tööandja poolt töötajale tehtavate erisoodustuste

(tööandja sõiduauto kasutamine erasõitudeks) ning tööandja isikliku sõiduautokulude hüvitiste maksustamise põhimõtted.

Rahandusministeeriumi hinnangul saaks muudatusettepaneku algatada koos komplekssete muudatusega, mille mõju füüsilise isiku tulumaksu, ettevõtte tulumaksu,

sotsiaalmaksu ja töötuskindlustuse maksete laekumisele on raske hinnata, seisabrahandusministeeriumi kooskõlastuskirjas.

Eelnõus sisalduvate muudatustega vabastatakse ühistranspordi kasutamise hüvitis tulumaksuvabaks, kuid nendelt tuleks tööandjal tasuda sotsiaalmaks, sest sotsiaalmaksuseaduse muudatusi eelnõu ei sisalda, märgib rahandusministeerium.

Hetkel kuum