Heidit Kaio • 21. mai 2002 kell 9:31

Mõõdukad tahavad 20 000 kroonist toetust ettevõtlusega alustajatele

Mõõdukad tegid ettepaneku suurendada ettevõtlusega alustajate toetust ja soodustada tööandjaid, kes kasutavad väiksema konkurentsivõimega tööjõudu.

Eelnõuga tehakse ettepanek kehtestada tööturutoetuse suurus seadusega ning tõsta seda 20 000 kroonini, täna on see 10 000 krooni.

Samuti tehakse ettepanek maksta toetust ka tööandjale, kes rakendab tööle tööturul väiksema konkurentsivõimega töötuid.

Ettepaneku kohaselt tõstetakse riigi toetust esimese kuue kuu jooksul 1,5 kordse kuupalga alammäärani ja järgmise kuue kuu jooksul kuupalga alammäärani kuus.

Praegu kehtiv toetuse suurus on esimese kuue kuu jooksul kuupalga alammäär ja järgmise kuue kuu jooksul pool kuupalga alammäärast.

Valitsus ei toeta Mõõdukate algatatud tööturuteenuse seaduse muutmise eelnõu.

Seaduseelnõu rakendamisel on täiendav kulu riigieelarvest 4,365 miljonit krooni ettevõtlusega alustamise toetamiseks ja 2,1 miljonit krooni väiksema konkurentsivõimega isikute töölerakendamiseks.

Rahandusministeerium ja sotsiaalministeerium eelnõu ei kooskõlastanud.

Rahandusministeeriumi seisukohalt ei ole otstarbekas, et ettevõtluse alustamisetoetus tuleks täielikult riigieelarvest.

Et tööturutoetus kuulub tagastamisele, kui majandustegevust ei õnnestu alustada, siis tekib küsimus, millistest vahenditest töötu selle tagastab, on kirjas rahandusministeeriumi hinnangus.

Samuti ei toeta rahandsuministeerium töötoetuse suurendamist tööandjale väiksema konkurentsivõimega isiku töölerakendamisel, sest selle toetusliigiga töölerakendamise võimalusi on juba käesoleval ajal rohkem kui riigieelarves selleks otstarbeks kavandatud summa võimaldab.

Riigipoolse toetuse suurendamine 1,5 kordse kuupalga alammäärani põhjustaks ebavõrdsuse ka kuupalga alammääraga töötavate isikute suhtes, teatas rahandusministeerium.

Hetkel kuum