23. mai 2002 kell 8:33

Eesti on Baltimaade IT valdkonna liider

Eesti firmad on infotehnoloogiliselt oma Läti ja Leedu konkurentidest sammu võrra ees, teatas EMOR.

Kui Eesti firmadest rakendab oma äritegevuses arvutit kolm neljandikku, siis Leedus on arvutiostuni jõudnud kaks kolmandikku ja Lätis pooled firmad. Sama kehtib internetiühenduse olemasolu kohta: Eestis omab internetiühendust 66%, Leedus 49% ja Lätis 36% ettevõtetest.

Ka IT korraldus on Eesti firmades lõunanaabritest erinev. See väljendub näiteks sisseostetud IT teenuste kaks korda suuremas kasutamises. Eestis püüavad firmad keskenduda oma põhitegevusele ja kasutada IT alal asjatundjate teenuseid.Seevastu Lätis ja Leedus on rohkem suuremaid firmasiseseid IT meeskondi. See võib olla tingitud nii IT teenuste pakkumise vähesusest kui ka klientide vähesest informeeritusest.

Sisseostetud IT teenuste laiem kasutamine on üks põhjustest, mis on kujundanud Eesti firmade suhted oma IT partneritega pika-ajalisemateks ja tihedamateks kui lõunanaabrite juures. Eesti ettevõtted väljendasid uuringus selgelt suuremat lojaalsust oma IT partnerite suhtes kui lõunanaabrite firmad. Eesti firmadest 75% kavatseb kindlasti jätkatakoostööd oma senise peamise IT partneriga, Lätis on sama lojaalsed oma partnerile 53% ja Leedus 48% firmadest. Seega on Eesti turg ka pakkujate poolelt välja kujunenum.

Lätis ja Leedus on see areng, mis on Eestis juba läbi käidud, osaliselt alles ees. Kasvutempod saavad nendel turgudel lähiaastatel tõenäoliselt kiiremad olema. Samas on erinevused Balti riikide firmade vahel täna juba oluliselt väiksemad kui erinevused elanikkonna interneti- ja arvutikasutuses. Läti ja Leedu firmadest on saamas nende riikide IT arengu mootorid, mille kaudu jõuab interneti- ja arvutikasutamise kogemus ka laiemate massideni.

Hetkel kuum