Inge Rumessen • 29. mai 2002 kell 10:22

Sideoperaatorid liitusid maksehäireregistriga

ET, EMT, Radiolinja ja Tele2 liitusid maksehäireregistriga, mis sisaldab andmeid nii eraisikute kui ettevõtete maksmata arvete kohta.

?Aasta eest sõlmitud infovahetusleping Krediidiinfoga on andnud meile võimaluse määrata kliendiks taotleja või olemasoleva kliendi krediiditingimusi vastavalt teistelt liikmetelt laekunud info põhjal,' ütles Radiolinja Eesti juhatuse esimees Sami Seppänen. 'Nüüd muutub sarnase info vahetus klientide maksekäitumise kohta operatiivsemaks, mis aitab tõsta operaatorite teeninduskvaliteeti.?

?Mida rohkem firmasid maksehäireregistriga liitub, seda põhjalikumaks ja usaldatavamaks muutub klientide ja koostööpartnerite tausta kontrollimise tulemus,? ütles Krediidiinfo AS tegevdirektor Veiko Meos. ?Tahan aga rõhutada, et maksehäireregister ei ole mingi häbipost ega must nimekiri, vaid tõepoolest abivahend partnerite ja klientide maksekommete kontrollimiseks.?

Info maksehäirete kohta pärineb maksehäireregistri liikmetelt või teistelt andmeid edastanud krediteerijatelt. Maksehäire on laenusaaja poolt rahalise kohustuse täitmata jätmine rohkem kui 45 päeva arvates maksetähtpäevale järgnevast päevast. Maksehäireks loetakse võlgnevus alates 500 kroonist koos intresside ja viivistega. Maksehäireregistri info kajastab võlgnevuse tekkimise- ja lõppemise kuupäeva või seisu ning summa suurusjärku ja päritolu. Andmed maksehäirete kohta säilitatakse ning need hoitakse andmebaasis nähtavad 7 aastat arvates maksehäire kustutamise päevast.

Hetkel kuum