Ülo Toomsalu • 3. juuni 2002 kell 6:25

EPL: Savisaar nõuab võltsimist

Tallinna linnapea Edgar Savisaar nõuab, et volikogu muudaks tagantjärele tema viie aasta taguse Ühendriikide-visiidi dokumente.

Selle tagajärjel pääseks tema abikaasa Vilja Savisaar ligi 50 000 krooni sõiduraha maksmisest, kirjutab Eesti Päevaleht.

?Pean linnapea tegevust ebaeetiliseks ning taunitavaks ja kutsun Edgar Savisaart raha maksumaksjale tagasi maksma,? ütles Res Publica saadikuühendusse kuuluv volikogu liige Indrek Raudne.

Raudse sõnul tuleks Savisaarel oma viga tunnistada. ?See tooks talle plusspunkte. Ei tasu pugeda paragrahvide taha ega juriidilisi trikke tehes seda lugu tagantjärele legaliseerida,? ütles ta.

Volikogu esinaine Maret Maripuu keeldus Savisaare nõuet täitmast, sest seaduse järgi pole kuidagi võimalik tagantjärele hakata vormistama volikogu käskkirju, et nimetada tollal volikogu juhtinud Edgar Savisaare linna kulul toimunud reisi saatjate hulka tema abikaasa Vilja.

?Minu ja minu nõustaja arvates puuduvad takistused parandada 02.06.1997. a. käskkirja tagantjärele./?-/ Seetõttu, palun Teid, proua Linnavolikogu esinaine, teha Tallinna Linnavolikogu esimehe 02.06.1997. a käskkirja parandused ja muudatused, millega lülitada Vilja Savisaar Portlandi lähetatavate isikute nimekirja ning fikseerida minu ja Vilja Savisaare komandeeringu katkemine 09.?15.06. 1997. a. ja komandeeringu taastamine 16. ja 17. juuniks 1997, s.o. USA-st kojusõiduks,? kirjutas Edgar Savisaar tänavu 1. mail Maripuule.

Savisaare ütlust mööda ei ole talle teada, miks volikogu esimehe käskkirjaga vormistatud komandeeringus jäi märkimata Vilja Savisaare osalemine visiidil. ?Tõenäoliselt oli tegemist käskkirja ettevalmistajate tehnilise näpuveaga ehk n-ö vormistusliku veaga, mis on ka tagantjärele parandatav,? kirjutas Savisaar.

Vastukirjas nõustus Maripuu, et volikogu esimehe abikaasa lülitamine ametlikku delegatsiooni oleks olnud normaalne, kuid nentis, et Vilja Savisaar peab siiski kantselei arvates oma lähetuskulud tagasi maksma.

Hetkel kuum