Kadi Heinsalu • 5. august 2002 kell 9:08

Pärnu linna ajutised rahaprobleemid said lahenduse

Pärnu linnavalitsuse kinnitusel on tänu juulis laekunud tulumaksule linna ajutised makseraskused tänaseks lahenenud.

Pärnu linnavalitsuse avalike suhete nõunik Romek Kosenkranius teatas

Raadio Pärnule, et abilinnapea linnapea ülesannetes Taimi Vilgaseselgitusel tekkisid linnal võlad füüsilise isiku tulumaksu väiksemastlaekumisest.

Kuna suve esimesel poolel oli ehituseks parim aeg ning linn seadis

linnaelanike ja külaliste huvides eesmärgiks teha ka teetööd ära ennesuvehooaja algust, seda ka tehti. Samas laekus sel ajal tavakuudestvähem füüsilise isiku tulumaksu, mis annab olulise osa linnaeelarvetuludest, mistõttu oli just sel perioodil võimalik mõningane viivitusarvete tasumisel.

Juulikuus laekus tulusid märgatavalt rohkem, mis võimaldas tasuda ka

tehtud tööde eest. Pärnu linna eelarvesse laekus tulumaksu maikuus 7,5miljonit krooni; juunis 6,4 miljonit krooni. Juulikuus oli laekumine16,7 miljonit krooni. Kokku laekus linnaeelarvesse tulusid 1. augustiseisuga 136 miljonit krooni.

Pärnu linnavalitsuse majandusosakonnal jäi 31. juuli seisuga tasumata

68,4 tuhande krooni ulatuses arveid, mille tähtajad olid vahemikus15-26. juuli 2002.a. Arvestades linna 310miljoni kroonist eelarvet, onsee Vilgase sõnul suhteliselt väike võlgnevus.Vilgase kinnitusel peab linn selle võlgnevuse loomulikult koheseltlikvideerima.

Vilgas lisas, et teistel struktuuriüksustel tähtajaks tasumata arveid ei

ole, samuti ei ole linn võtnud mingeid täiendavaid kohustusi, mis ei olevolikogu poolt kinnitatud eelarves ette nähtud.

Hetkel kuum