Kadi Heinsalu • 5. august 2002 kell 10:14

Rahandusministeeriumi kommentaar 2002. aasta juunikuu väliskaubanduse kohta

Juunis väliskaubanduse käive eelmise kuuga võrreldes vähenes, mis ei ole üllatav, teatas rahandusministeerium.

Ka varasematel aastatel on juunis üldjuhul kauplemisaktiivsus olnud

madalam kui mais. Ekspordi aastane langus oli 14,4%, ka import, mis kaheleelmisel kuul näitas kasvu, liikus langusesse (-4,3%). Normaaleksport ja-import maikuuga võrreldes vähenesid, töötluskaupade sisse- ja väljaveo kasvoli marginaalne.

Juunis oli ekspordi käive 4,7 miljardit krooni ja impordi käive 6,4

miljardit krooni. Kaubandusbilansi puudujääk alanes eelmiste kuude kõrgelttasemelt, samas on puudujääk siiski suurem kui eelmisel aastal samal ajal.Seetõttu on tänavu ka käibemaksu laekumine olnud tugevam.

Peamistest kaubagruppidest toimus juunis impordis suurim muutus

põllumajandussaaduste osas. Kasv on ühekordne ja tulenes tubakatoodeteimpordi märgatavast suurenemisest, mis on seostatav juulist jõustuvate uuteaktsiismääradega - ettevõtted toovad kaupa ladudesse enne oodatavataktsiisitõusu. Suur muutus toimus ka transpordivahendite osas - kuieelmistel kuudel oli aastane kasv ca 40%, siis juunis oli see vaid 3,5%.Üheks põhjuseks on siin eelmise aasta kõrge baas. Samuti on vaguniteimpordis suured kõikumised seoses partiide liikumisega.

Ekspordis oli aastane langus jätkuvalt suurim masinate ja seadmete osas

(-41%). Juulis võib aga antud kaubagrupi osas oodata juba kasvu, kunaeelmisel aastal toimus hüppeline langus just juulikuus. Suurim kasv toimusmineraalsete toodete osas (28,7%). Mineraalsete toodete ekspordi kasvu võibseostada kuivade ilmastikutingimustega, mis soodustavad turbatootmist.

Juulis võib oodata aastase kasvu paranemist nii ekspordis kui impordis,

peamiselt seoses madalama baasiga. Nii ettevõtete kui tarbijate kindlustunnepüsib stabiilsel tasemel ja ka tegelik situatsioon peaks vähehaavalparanema.

Hetkel kuum