14. august 2002 kell 11:23

Raudteeamet kogub magavate vedurijuhtide intsidendi kohta andmeid

Raudteeamet kogub laupäeva varahommikul Kabala lähedal toimunud rongiintsidenti puudutavaid dokumente.

Raudteeameti esindajad on praeguseks küsitlenud kõiki vahejuhtumiga otseselt seotud isikuid ja on olemas esialgne versioon sündmuste käigust. Peale ametlike tõendite kogumist toimub pressikonverents, kus tutvustatakse kogutud tõendeid.

Raudteeametil on aega esmapäevani esitada politseile avaldus kriminaalasja algatamiseks.

Teede- ja Sideministeeriumis on ettevalmistamisel raudteeseaduse uus redaktsioon, kus on taoliste intsidentide ja ka väiksemate rikkumiste puhul ette nähtud sanktsioonid raudtee-ettevõtete tippjuhtkonnale. Eelnõu peaks jõudma valitsusse käesoleva aasta septembri lõpuks.

Teede- ja Sideminister Liina Tõnisson: 'Riik ei saa lubada, et Eesti Raudtee seab ohtu inimeste elusid ja ümbritsevat keskkonda. Sellise olukorra jätkumine Eesti raudteedel võib seada küsimärgi alla AS Eesti Raudtee ohutustunnistuse.'

Ministeeriumi seisukoht on, et üheks riigipoolseks hoovaks ohutuse tagamisel raudteel on kontrolli tugevdamine Eestisse saabuvate vedurite üle.

Hetkel kuum