Ülo Toomsalu • 2. september 2002 kell 6:09

EPL: Tööandjad pole nõus palga prognoosiga

Tööandjad pole kindlad, et riiklik keskmise palga kasvu prognoos peab paika. Keskmine palk on aga aluseks palga alammäära kokku leppimisel.

Tööandjad loodavad, et eelarve koostamisele ja keskmise palga prognoosile ei ole avaldanud mõju lähenevad valimised. Tööandjate seisukoht on, et välisturul konkurentsis püsimiseks tuleks tööjõukulu kasvu piirata ning olla keskmise palga prognoosimisel tunduvalt konservatiivsem, kirjutab Eesti Päevaleht.

Tööandjate Keskliidu liikmete seas läbi viidud küsitluse tulemused ja palgastatistika analüüs näitavad, et palk on tegevusalade ja regioonide lõikes väga erinev. Alampalga tõus üle 20% avaldaks mõnedes regioonides ja tööstusharudes tõsist survet alamate astmete palkade tõstmisele, mis toob kaasa koondamisi ja ettevõtete konkurentsivõime langust. Palga kasv peaks käima käsikäes tootlikkuse kasvuga. Lisaks väheneb lihttööliste ja kvalifitseeritud oskustööliste palgavahe, mis muudab viimaste töö motiveerimise keerukaks.

Avalikus sektoris ületaks 2255kroonine alampalk palgaastmestiku 12. astme, ulatudes ametnike palga tasemele.

Hetkel kuum