28. oktoober 2002 kell 22:00

Arendaja töö edu seisab kolmel vaalal

Elamurajooni rajamine saab alguse ideest, milles peab esmatähtis olema tulevaste kruntide või kortermajade asukoht, seejärel tuleb määratleda sihtgrupp ning leida rahastaja.

Üldiselt on arendamisprotsess suhteliselt keerukas ning aeganõudev ettevõtmine. Tuleb kokku puutuda mitmete ametiasutustega ja läbida mõnikord ehk liigagi suur bürokraatia. Aeganõudvam on detailplaneeringu koostamine.

Ennekõike peab arendaja määratlema pidepunktid, millest arendusprotsessis lähtuda. Paika tuleb panna:

- asukoht- sihtgrupp- rahastaja

Finantseerimise poolelt on kõige suurem väljaminek kommunikatsioonide rajamine.

Ebaprofessionaalselt arendatud eramurajooni ei õnnestu realiseerida ka väga heal kinnisvaramaakleril.

Turustamise erinevad variandid:

- kruntide müümine kommunikatsioonidega;- kruntide müümine kommunikatsioonideta;- kruntide müümine kommunikatsioonide ja poolelioleva eramuga;- kruntide müümine koos kommunikatsioonide ja eramuga.

Kinnisvaraarendamise müügiedu seisneb üldjuhul perspektiivse asukoha valikus. Muidugi on asukoha valik seotud arendaja jaoks omakorda kulutustega. Tuleb kalkuleerida, kas kommunikatsioonide maksumus ei ole liialt kõrge, kas koostatava detailplaneeringuga on võimalik arendada ostjaskonna huvidele vastavate suurustega krunte, ehitada sobilikke eramud, kortereid jne.

Asukoha valikul jälgib kinnisvaraarendaja kindlasti konkurentsi antud piirkonnas. Suhteliselt väike konkurents võimaldab teenida suuremat kasumit ning vähendada ühtlasi objektide müügiperioodi.

Autor: Ronald Nermann

Hetkel kuum