Peeter Raidla • 4. november 2002 kell 8:32

Riigikohus kontrollib maksuvõla intressi määramise viisi vastavust põhiseadusele

Täna või hiljemalt homme teeb Riigikohus otsuse, mis puudutab maksuvõla intressi määra kehtestamise vastavust põhiseadusega.

Maksukorralduse seaduse kohaselt sätestab vähemmakstud või tähtajast hiljem makstud maksudele intressi määra rahandusministri määrus.

Tallinna halduskohus on aga leidnud, et intressi määr tuleks kehtestada seadusega. Selle delegeerimine rahandusministrile ei ole halduskohtu arvates õiguspärane ning põhiseadusega kooskõlas, kuna intress on oma olemuselt ja eesmärgilt riiklik maks, mis põhiseaduse kohaselt tuleb kehtestada seadusega.

Tallinna halduskohtu arvates võib intressi määra kehtestamine rahandusministri määrusega rikkuda õiguskindluse põhimõtet, kuna vaidlusalust määra on võimalik muuta korduvalt ning lühikese etteteatamisaja jooksul. Ka on riiklike maksude kehtestamine antud seaduseandja pädevusse ning selle delegeerimine täitevvõimule, antud juhul rahandusministrile, rikub võimude lahususe põhimõtet.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on lubanud oma seisukoha selles küsimuses teatavaks teha hiljemalt 5. novembriks.

Hetkel kuum