Kadi Heinsalu • 7. november 2002 kell 8:39

Mustamäelased vaevad Sütiste metsa tulevikku

Mustamäe linnaosavalitsus korraldab elanike küsitluse Sütiste metsa serva, Mustamäe nõlva alla 20 elumaja ehitamise kohta.

Ajaleht 'Mustamäe' novembrikuu number avaldas Mustamäe linnaosavalitsuse

küsitluskupongi, mille abil loodetakse selgitada inimeste suhtumist TallinnaTehnikaülikooli poolt Ehitajate tee, Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelisele alale elamukvartali rajamisse.

Mustamäe linnaosa asevanema Indrek Ahlbergi sõnul tuleb iga arendusprojekti

puhul selgitada võimalikult laia elanikegrupi soovid ja ootused, et saavutada otsustes konsensus. Seda eesmärki taotleb ka linnaosa valitsuse korraldatav küsitlus.

Küsitlusel saavad mustamäelased valida kolme vastusevariandi vahel:

säilitada parkmets senisel kujul, välja arendada see elamupiirkonnanaks, muud lahendused.

TTÜ planeeritav arendusprojekt näeb ette Sütiste parkmetsa olulise kõrghaljastuseta ja puhkealana vähe kasutust leidvas osas 20 elamu püstitamist.

Hetkel kuum