12. november 2002 kell 8:21

Rahandusministeerium õpetab omavalitsustele eurorahade taotlemist

Rahandusministeerium alustab täna kampaaniat, mille eesmärgiks on tutvustada ELi struktuurifondide olemust ja võimalusi lõppkasusaajatele.

Kõigis maakondades toimuvate loengute käigus selgitatakse lahti EL rgionaalpoliitika ja struktuurifondide põhiolemus, samuti põhimõtted, kuidas tuleks koostada vastavaid projekte ning kuidas on koostatud Eesti riiklik arengukava EL struktuurifondide kasutuselevõtuks. Olulist rõhku pannakse Eesti valmisolekule struktuurifondide rakendamiseks ja kohalike omavalitsuste jaoks prioriteetsetele struktuurifondidest rahastatavatele valdkondadele.

Rahandusminister Harri Õunapuu sõnul täidab kampaania riikliku tähtsusega ülesannet, mille õnnestumine puudutab mingil määral iga inimest Eestimaal.

'Eestil on palju arenguruumi selleks, et suudaksime täies mahus ära kasutadasellised Euroopa Liidu poolt pakutavad võimalused, nagu seda on praegueelstruktuurifondid, näiteks ISPA. Pärast liitumist Euroopa Liiduga avanevadstruktuurifondid võimaldavad meil Eesti arengu heaks kasutada summasid kogumahus vähemalt 3,4 miljardit krooni aastas. Võimalus teha selle raha abil tugev arenguhüpe on olemas, edu sõltub üksnes meie endi suutlikkusest,' sõnas Õunapuu.

Teavituskampaania jooksul tänasest kuni 12. detsembrini külastatakse 15 maakonda, kus loenguid peavad Rahandusministeeriumi välissuhete asekantsler Renaldo Mändmets, välisfinantseerimise osakonna juhataja Ivar Sikk, välisfinantseerimise osakonna juhataja asetäitja Kerli Lorvi ja välisvahendite planeerimise talituse juhataja Kadri Reinthal.

Hetkel kuum