19. november 2002 kell 8:22

Kaubamärgiseaduse jõustumine lükatakse edasi

Valitsus toetas täna kaubamärgiseaduse jõustumise edasilükkamist 1. jaanuarini 2004.

Riigikogu majanduskomisjoni algatatud seadusemuudatuse seletuskirja kohaselt on see vajalik andmaks Patendiametile kui kaubamärgiseaduse peamisele rakendavale institutsioonile lisaaega uue tänavu 22. mail vastu võetud kaubamärgiseadusest lähtuvate vajalike rakendusmehhanismide loomiseks ja loodavate rakendusmehhanismide töökindluse kontrollimiseks.

Samas võimaldaks seaduse muudatus põhjalikumalt ette valmistada Patendiameti ametnikke ja kaubamärgitaotlejaid muudatustega kaubamärgi õiguskaitse saamisel.

Seaduse muudatus ei too kaasa riigi poolt reguleerimata valdkonna tekkimist, sest kehtiv kaubamärgiseadus võimaldab jätkuvalt korraldada kaubamärkide õiguskaitset Eestis.

Kaubamärgiseaduse jõustumise aastane edasilükkamine ei kahjustaks erinevate osapoolte majanduslikke huve, sest ei ole teada ühtki tõsist kaasust, mille lahendamine kehtiva seaduse alusel osutuks võimatuks, leiavad eelnõu autorid.

Hetkel kuum