Ülo Toomsalu • 22. november 2002 kell 6:14

PM: Erakonnad peavad esitama nimekirjad elektrooniliselt

Uuest aastast peavad erakonnad esitama oma liikmete nimekirjad riiklikule registrile elektroonilisel kujul.

See võimaldab isikut andmebaasist otsida ning näiteks sõeluda välja korraga mitmes erakonnas olevad isikud, kirjutas Postimees.

Seni esitasid erakonnad oma liikmete nimestikud paberil, justiitsministeeriumi registrikeskus tegi kevadel erakondade nimekirjad avalikuks paberilt skaneerituna pdf-vormingus. Selline esitus välistas nende nimestike töötlemise, raskendas kontrolli ja oli e-riigi tiitlile pretendeerivas Eestis kummastust tekitav ja üldsuse kriitikat pälviv.

Justiitsministeeriumi notariaadi ja registrite talituse juhataja Viljar Peep ütles Postimehele, et minister Märt Rask allkirjastab peatselt määruse, millega erakondi kohustatakse esitama oma nimestikud 1. jaanuari seisuga Exceli failina, kus on ära toodud vastavalt seadusele ees- ja perekonnanimi, isikukood, liikmeksastumise ning väljaastumise või väljaarvamise aeg.

Failidest koostatakse andmebaas, kus saab interneti vahendusel teha otsinguid, topeltkanded tulevad kergesti välja, sest isikut identifitseeritakse isikukoodi järgi.

Elektrooniline süsteem erakonnaliikmete fikseerimiseks on peaaegu valmis, seda esitletakse esialgse kava järgi detsembri keskpaiku ning erakondade esindajatele tutvustatakse põhjalikult ka nimekirja vormindusele esitatavaid nõudeid.

Erakondade juhatuse liikmed saavad nimestikku esitada elektrooniliselt allkirjastatuna või oma internetipanga kaudu, mis tagab isikutuvastuse.

Erakonnad saavad ka võimaluse aasta vältel kanda elektrooniliselt registrisse andmed välja astunud või välja visatud liikmete kohta, juurde tulevaid liikmeid aasta vältel lisada ei saa, sest registrinimestik on olemuselt lihtsalt väljavõte parteide endi peetavast liikmeskonna baasist 1. jaanuari seisuga.

Hetkel kuum