28. november 2002 kell 22:00

Riigihangete konkurssidest

Sattusin osalema ühe riigihankekonkursi komisjoni töös ja seetõttu tuli süveneda ka kehtivasse riigihangete seadusesse. Oo üllatust, seadus välistab kõikide uute tegijate osalemise riigihankekonkurssidel. Seaduse tekst kõlab:

§ 31. Pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimine

(1) Pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimisel peab ostja kontrollima, et pakkuja:

4) on viimase kolme aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud.

Selle teksti kohaselt ei saa olla kvalifitseeritud pakkujaks ükski pakkuja, mis ei ole enne seaduse jõustumist osalenud riigihangetes. Kui mõni uus tegija on osalenud konkursil ja ostja poolt kvalifitseeritud pakkujaks, siis see on seadusevastane ning seega tuleks kõik sellised konkursid tühistada. Kas see ei lähe vastuollu vaba konkurentsiga?

Hetkel kuum