1. detsember 2002 kell 22:00

Tulumaks tuleb mugavalt tagasi

Aastalõpp läheneb ? selleks, et järgmisel aastal esitatav tuludeklaratsioon võimalikult soodne välja näeks, on praegu õige aeg oma tulud-kulud ja võimalikud soodustused üle vaadata.

Üheks mugavamaks mooduseks regulaarselt osa tasutud tulumaksust riigilt tagasi saada on tulumaksusoodustusega kindlustuspoliisi kasutamine.

Vastavalt seadusele tagastab riik tulumaksu aasta jooksul sellisesse poliisi tasutud kindlustusmaksetelt tingimusel, et maksed ei ületa 15 isiku maksustatavast tulust. Oluline on teada, et kindlustusmaksete alusel tagastatav tulumaks ei ole seotud muude võimalike tulumaksutagastustega, mis on teatavasti piiratud 100 000 krooniga, vaid on väljaspool seda limiiti.

Tänaseks on Eestis kümneid tuhandeid tulumaksusoodustusega pensionikindlustuse poliiside omanikke. Valdav osa neist tasub regulaarselt oma igakuiseid makseid ja saab igal kevadel rõõmsalt tagasi vastava tulumaksu osa. Reeglina ei kasutata ära nii-öelda kogu 15 limiiti, kuumaksed ei moodusta sugugi mitte 15 kuupalgast. Siin ongi reserv, mille rakendamist tuleks aasta lõpul kaaluda. Kui kontole on tekkinud vaba jääki, mille järgi pole konkreetset vajadust ka lähiajal ette näha, oleks igati mõistlik kanda see raha hoopis kindlustuspoliisi ja saada mõne kuu pärast boonusena oma arvele tagasi tulumaksuosa. Kindlustusseltside statistika näitab, et aasta-aastalt on selline maksuoptimeerimine populaarsemaks muutumas.

Siiski pole asi alati nii lihtne, kui pealtnäha paistab. Kõik tulumaksusoodustusega kindlustuspoliisid vastavad seadusega kehtestatud nõuetele, kuid see ei tähenda sugugi, et kõikide kindlustusseltside kõik tulumaksusoodustusega tooted ühesuguse ülesehitusega oleks.

Teil võib olla puhas pensionikindlustuspoliis või surmariskikaitsega poliis. Teil võib olla poliis, kus kindlustussumma ja kuumaksed on omavahel otseselt seotud, või poliis, kus kindlustussummat ja makseid saab muuta teineteisest sõltumatult.

Erinevatel poliisidel on erinev kulustruktuur ja erinevad reeglid poliisist tulevikus tehtavate väljamaksevõimaluste kohta. Nii tulebki välja, et mitte kõik poliisid pole sobivad ülalkirjeldatud maksuplaneerimise instrumendina kasutamiseks. Ütleksin, et turul üldlevinud garanteeritud intressiga surmariskikaitsega pensionikindluse poliisid on selleks pigem sobimatud.

Siit järeldus: enne kui hakkate seadusest tulenevat maksusoodustust aktiivselt kasutama, tehke endale selgeks, kuidas teie poliis selleks sobib. Sageli võib osutuda otstarbekamaks lisaks olemasolevale ka uue, nii-öelda maksuplaneerimispoliisi soetamine kui hädapärane toimetamine ebasobiva instrumendiga. See, et inimesel võib olla mitu erineva otstarbega poliisi, tundub meile esialgu ehk pisut küsitav. Samas ei vaidle vist keegi vastu väitele, et iga töö edeneb jõudsamini ja tulemus saab parem, kui kasutada õigeid tööriistu.

Autor: Ain Niineste

Hetkel kuum